Novi Zakon o zaštiti potrošača i uvođenje registra „Ne zovi“

19. decembar 2021 – Novi Zakon o zaštiti potrošača već je stupio na snagu, a početak njegove primene počinje sutra, 20. decembra. Jedna od glavnih novina je uvođenje registra „Ne zovi“, koji bi trebalo da spreči praksu firmi da neželjenim pozivima uznemiravaju građane. Za nepoštovanje ovog pravila zaprećene su novčane kazne u fiksnom iznosu.

Ipak, ne treba se prerano radovati; primena novog refistra će zaživeti tek za oko godinu dana. Naime, potrebno je prethodno doneti podzakonske akte koji se odnose na novi zakon, uključujući i pravilnik kojim se reguliše rad novog registra.

Registar će  sadržati ime i prezime​​ potrošača, jedinstveni matični broj potrošača, broj telefona i datum upisa u registar. Sa aspekta zaštite podataka o ličnosti, treba napomenuti da će podaci iz ove baze samo delimično biti javni, i to u pogledu brojeva telefona i datuma upisa u registar, dok ime, prezime i JMBG potrošača neće biti dostupni javnosti.

Inače, rešenje slično našem ima Republika Hrvatska čiji se registar „Ne zovi“ vodi kod Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, ili skraćeno HAKOM. Tamošnji registar omogućava da potrošači preko svog operatora podnesu zahtev da se njihov broj unese u registar i time onemoguće da trgovci prodaju ili šalјu marketinške poruke putem telefona ili SMS i MMS poruka. Podnosilac zahteva može biti samo ono lice koje je potpisnik ugovora sa operaterom i za konkretan broj telefona, a pored upisa može da traži i brisanje broja iz registra.

Izvor: agencije, informacija ilustracija – Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“, domen.rs

Skorašnji članci

error: Content is protected !!