Skupština Smedereva raspravljala o javno-privatnim partnerstvima

SMEDEREVO,  3. decembar – Odbornici smederevske gradske skupštine danas su se sastali po jubilarni deseti put u ovom sazivu, sada da razmotre desetak tačaka dnevnog reda, počev od dva javno-privatna partnerstva, onog petnaestogodišnjeg za javno osvetljenje i budućeg za rešenje pitanja toplane za daljinsko grejanje.

Obe ove tačke izazvale su nemali broj diskusija, pogotovo prva – davanje saglasnosti na tekst konačnog nacrta ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Smedereva. U pitanju je poduži rok i poveće pare pa je logično da su odbornici opozicije tražili dodatna objašnjena i imali niz primedbi.  Naime, osim o roku i novcu, reč je o bezmalo 17 hiljada sijalica koje osvetljavaju grad i sva sela koja Smederevu pripadaju, pa je i, sledstveno tome, materijal koji je odbornicima ponuđen da obrazloži odluku bio obiman; ukupno 126 stranica. U najkraćem, posao bi, po nacrtu govora, trebalo da bude poveren firmi ESCO Elios, koju zastupa Silvester Horvat. Interventno održavanje i postavljanje sistema javne rasvete predviđeno je u iznosu od 326 po svetiljci i 408 evra po reflektoru, sa svim troškovima, a godišnje održavanje je na nivou 116.144,39 evra godišnje plus PDV u poslednje dve godine ugovorne obaveze. U toku prvih 12 godina trebalo bi da grad održavanje rasvete plaća mesečno 52.614 evra plus PDV, s tim što naknada za preventivno održavanje koja se ovoj firmi mesečno plaća treba da bude dvanaestina godišnjeg iznosa, a to je 9.678,70 evra. Ovakav predlog je usvojen sa 50 glasova za i 9 protiv od 59 prisutnih odbornika.

Što se tiče drugog javno-privatnog partnerstva, onog za, kako glasi zvaničan naziv, realizaciju projekta za izgradnju, finansiranje i održavanje gradske toplane sa toplovodom, sa proizvodnjom i isporukom toplotne energije na teritoriji grada Smedereva, bez elemenata koncesije, o tome bi tek trebalo da bude više reči, s obzirom da je ovo što je danas bilo pred odbornicima samo predlog odluke o pokretanju postupka. Tu još nije bilo cifara, ali u svakom slučaju, značajno je pitanje, pogotovo znajući kakvo je stanje kvaliteta vazduha u Smederevu, naročito u zimskim mesecima, čemu svoj doprinos daje i 12, sada 11, kotlarnica koje kao energent koriste mazut.

Inače, Smederevo će ubuduće imati pet novih kulturnih i turističkih manifestacija koje će biti na spisku onih sa predznakom „od značaja za grad“. Pored do sada postojećih na toj listi, Smederevske jeseni, Nušićevih dana, Teatra u Tvrđavi, Svetosavskih svečanosti, Noći muzeja, Kulturnog leta, Likovne kolonije grafika, Sajma poezije, sada su tu i Dunav film fest, Tvrđava muzike, Miholjski susreti sela, Smederevski novogodišnji programi i Festival Vitezovi legende. S takvim predlogom, koji je predložio smederevski Centar za kulturu, složila se većina odbornika, prihvativši tako obavezu da grad učestvuje u finansiranju svih ovih manifestacija ili ih u potpunosti finansira iz gradskog budžeta.

Mimo običaja, pred kraj sednice našla se informacija i prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta grad Smedereva za prvih devet meseci ove godine. Po poslednjem rebalansu, budžet Smedereva je planiran u iznosu od oko 3 milijarde i 866 miliona dinara, a ostvarenje po devetomesečnom bilansu, kako se moglo čuti od izvestioca, na nivou je od 79,34 odsto, odnosno 80,34 posto ako se računaju i preneta sredstva iz prole godine. Što se tiče rashoda, oni su 61,65 procenta, dakle takođe u razini planiranih.

Pored ostalih tačaka u nadležnosti Skupštine, pre početka rasprave po dnevnom redu odbornici su se složili sa izborom nove koleginice, koja dolazi na mesto Slobodana Stanića, a koji je na prošloj sednici podneo ostavku. Umesto njega u skupštinskim klupama ubuduće će, iz iste odborničke grupe – SNS, biti Marina Tirnanić.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!