Prirodni gas umesto mazuta

SMEDEREVO, 3. decembar 2021 –  Današnja poseta ministarke za zaštitu životne sredine Irene Vujović Smederevu, odnosno obilazak radova na konverziji kotlarnice Senjak, bila je povod da se upoznamo sa procesom i aktivnostima na poslovima ugradnje nove opreme koja će kao pogonsko gorivo koristiti prirodni gas umesto lož ulja – mazuta.

Najpozvanija da govori o prednostima koje to donosi je gđa Gordana Stević, diplomirani mašinski inženjer i nadzorni organ za mašinske radove na konverziji ove kotlarnice.

“Mazut je fosilno gorivo koje kroz produkte sagorevanja emituje mnogo sumpor dioksida, ugljeničnih jedinjenja i praškastih materija (PM2,5 i PM10). Prednost prirodnog gasa u odnosu na mazut je u tome što prirodni gas uopšte nema sumpora. Recimo, na ovoj kotlarnici, prema zvaničnim podacima, 1752 kilograma sumpora i sumpornih jedinjenja se emituje godišnje, dok prirodni gas ne sadrži sumpor, pa ga samim tim i ne emituje.  Azotnih jedinjenja (NOx) prirodni gas emituje pet puta manje u odnosu na mazut, a po zvaničnim podacima, prirodni gas ne emituje praškaste materije. Eventualno prirodni gas   može da ima lošiju emisiju isključivo prilikom lošeg sagorevanja, prilikom potpaljivanja i sl. U takvim slučajevima, koji su zapravo incidentni, računa se najviše do pet miligrama loših produkata po metru kubnom”, objasnila je Stević prednosti konverzije u kontekstu ekologije.

Druga prednost, prema njenim rečima, jeste ekonomski aspekt, jer, kako je istakla, prirodni gas daje mogućnost uštede energije.

“Mi ćemo kroz automatiku koja će sada da se uvede, imati uštedu u potrošnji toplotne energije, a samim tim i smanjenje aerozagađenja, sa manjom potrošnjom energenta.”

Ona je podsetila da je mazut poskupeo za više od 50% od početka godine i ima tendenciju cenovnog rasta, kako je ocenila, pored krize na svetskom tržištu jednim delom I zbog ekološkog aspekta.

“Mazut je trenutno dostigao cenu iznad 92din/kg, a gas je znatno jeftiniji, gotovo 50 odsto. Na osnovu kalkulacija koje radimo imamo znatno povoljniju ekonomsku sliku kod kotlarnica kod kojih je ranije izvršena konverzija na prirodni gas.”

U vezi sa kotlarnicom na Senjaku, Stević je rekla da, postojeća kotlarnica u vrtiću ne ispunjava uslove sa aspekta protiv-požarne zaštite za kotlarnicu na prirodni gas, pa su zato rađeni gasni kontejneri – kontejnerski generatori toplote, za sada dva, a za koji dan biće postavljen još jedan, u kojima se nalazi po šest kotlova sa pratećom opremom.

Nadzorni organ za mašinske radove na koverziji kotlarnice na Senjaku je podsetila da su do sada u Smederevu izvršene dve konverzije na prirodni gas, u kotlarnici Majdan 2017. godine i ranije u kotlarnici u Ulici Jovana Krajišnika 12-14.

“Ovo je treća kotlarnica na kojoj je izvršena konverzija, a planiramo još dve, Miloje Đak i Papazovac i nadamo se da će i to biti urađeno u planiranim rokovima. Ova na Senjaku će pokrivati sadašnji konzum, uz mogućnost priključenja još pedesetak stambenih jedinica na prirodni gas. Sama kotlarnica je automatizovana tako da ćemo imati i ugrađene energetski efikasne pumpe u podstanici, uz poštovanje svih mera protiv-požarne zaštite, a preduzete su i dodatne mere bezbednosti zbog neposredne blizine vrtića.”

Ona je naglasila da će u ovoj kotlarnici automatski da se radi prema spoljnoj temperaturi,  takozvane “pametne” pumpe će same regulisati i protok i pritisak i potrebnu temperaturu vode prema potrošačima i izrazila očekivanje da će čitav proces biti mnogo efikasniji,  a krajnji korisnici mnogo zadovoljniji.

Govoreći o rokovima završetka radova na kotlarnici Senjak, Stević je rekla da izgradnja podrazumeva realizaciju dva projekta, prvi se odnosi na unutrašnju gasnu i toplovodnu instalaciju, a drugi je projekat priključnog gasovoda i merno regulacionog seta, sa kojeg će da se napajaju kontejneri prirodnim gasom, koji, kako je napomenula, ne ulazi u objekat, već je napolju, van objekta.

Takođe je objasnila da se preko merno regulacionog seta reguliše pritisak u distributivnoj mreži, sa 4 bara na 25 milibara, koliko je potrebno za kotlove.

Maksimalna potrošnja, kako je navela Stević, biće 200 kubika prirodnog gasa na sat, za ekstremne spoljne temperature u minusu (za Smederevo spoljna projektna temperature iznosi minus 14 stepeni).

Ona je rekla da je rok za isporuku merno regulacionog seta 20. decembar, do kada se nada da će biti završen i priključak na gas, koji prolazi i levom i desnom stranom Jadranske ulice. Prema njenim rečima, kompletan prelazak na prirodni gas zavisi od brzine realizacije priključnog gasovoda i merno regulacionog seta.

Nadzorni organ za mašinske radove na koverziji kotlarnice Senjak Gordana Stević izrazila je nadu da će do kraja godine, eventualno Božića, ukoliko vremenski uslovi dozvole, biti izdata upotrebna dozvola, priključen gas i da će kotlarnica raditi u punom kapacitetu. Istakla je i da kotlarnica na mazut ostaje u rezervi.

Proces konverzije kotlarnice Senjak, sama realizacija projekta, predviđena je da bude završena za 75 radnih dana, a planirana vrednost projekta iznosi oko 34 miliona dinara.

Skorašnji članci