Elektronska rešenja za poreske obaveze paušalcima stižu naredne nedelje

Izvor: Poreska uprava, purs.gov.rs 15. januar 2021 – Poreska uprava će tokom naredne nedelјe, od 18. do 25. januara, svim preduzetnicima–paušalcima dostaviti elektronska rešenja o utvrđenim poreskim obavezama za 2021. godinu, objavljeno je danas na zvaničnom sajtu ove ustanove.

Poreska uprava izvršila je obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu za vlasnike samostalne delatnosti koji se paušalno oporezuju, a mesečne akontacije po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi broj odobrenja za plaćanje (BOP) dodelјen za 2021. godinu.

Novoosnovani preduzetnici – paušalci u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobijaju rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave.

Od prošle godine, podsećamo, rešenja o utvrđenim obavezama preduzetnici-paušalci dobijaju isklјučivo elektronskim putem i to dostavlјanjem u poresko sanduče na portalu Poreske uprave (ePorezi). Shodno članu 36. stav 13. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, rešenje u elektronskom obliku se smatra dostavlјenim danom postavlјanja na portal Poreske uprave. Za pristup portalu Poreske uprave neophodan  kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems). Ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime preduzetnika-paušalca vrši drugo lice, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti.

Skorašnji članci