Međunarodni dan i Nedelja aktivizma osoba sa invaliditetom

SMEDEREVO, 3 decembar 2021 – Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i Nedelјe aktivizma, aktivisti Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija i Društva za cerebralnu paralizu Smederevo, zajedničkim akcijama su promovisali programe „Jednake mogućnosti“ i „Smederevo bez barijera“.

U Istorijskom arhivu Smederevo održana je edukacija za predstavnike javnih ustanova i lokalne samouprave o obezbeđivanju ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom (OSI) u skladu sa važećim međunarodnim i nacionalnim regulativama, antidiskriminacionim merama i politikama na nivou lokalnih uprava i mehanizmima zaštite od diskriminacije OSI, sa posebnim akcentom na postojeće prepreke u Gradu Smederevu i načinu njihovog uklanjanja. Edukaciju je osmislila i vodila Ivana Gvozdenović, licencirani trener.

Cilј programa je promocija samostalnog života OSI i njihovo ravnopravno učešće u svim sferama života, kroz uklanjanje fizičkih prepreka pri kretanju, prepreka u prevozu, informacijama i komunikacijama, kao i podsticanje društvene svesti o značaju jednakosti i poštovanja različitosti radi smanjenja opšteg nivoa diskriminacije, kroz unapređivanje stavova prema osobama sa invaliditetom kao aktivnim i ravnopravnim članovima društva.

Danas je, na smederevskim lokalnim televizijama, premijerno emitovan spot „Smederevo bez barijera“ koji se bavi problemima i rešenjima pristupačnosti za OSI u gradu Smederevu. Spot je osmišlјen u okviru istoimenog projekta i biće emitovan do završetka projekta.

Juče je, na smederevskom Gradskom trgu, održana ulična akcija „U mojim cipelama“. Tom prilikom aktivisti su građanima delili zanimlјiv za tu priliku osmišlјen reklamni materijal; majice, bedževe, kalendare, hemijske olovke, flajere… Sve sa jasnim porukama koje ukazuju na postojeće probleme i njihovo rešenje. Posebno oduševlјenje izazvali su reklamni baloni koji su aktivisti poklanjali deci. Prisutni su imali priliku da se oprobaju u upravlјanju invalidskim kolicima da bi stekli realnu sliku o svakodnevnici osoba sa invaliditetom.

Program “Jednake mogućnosti” realizuje se u okviru konkursa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021. godinu“ koji se sufinansira od strane Ministarstva za lјudska i manjinska prava  i društveni dijalog. Nosilac programa je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u partnerstvu sa organizacijama Centra za samostalni život OSI u Smederevu, Trsteniku Kragujevcu i Leskovcu, a program „Smederevo bez barijera“ realizuje GSSHO, Centar za samostalni život OSI i Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smederevo. Pokrovitelј je Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Skorašnji članci