Halo, doktore: Kako će izgledati telemedicina u Srbiji

Izvor: novaekonomija.rs, 5.  avgust 2021 – Ministarstvo zdravlja nabavlja softversko rešenje za telemedecinu koje će omogućiti da građani zdravstvene usluge dobiju i putem informacionih i telekomunikacionih tehnologiju.

Glavni ciljevi  su rasterećenje domova zdravlja, da se uštedi vreme pacijentima, omogući pristup zdravstvenim uslugama pacijentima koji nisu u mogućnosti da fizički dođu i da podstakne i zdravstvene radnike i pacijente da koriste nove tehnologije i platformu eZdravlje, navodi se u tehničkoj dokumentaciji u okviru javne nabavke.

Softversko rešenje za telemedicinu mora da, između ostalog, obuhvata pametno rutiranje poziva koje će omogućiti da lekar uz pomoć broja prijave nazove pacijenta, a da istovremeno broj telefona lekara ostane sakriven.

Ono mora da podržava i inicijalno 60 simultanih istovremenih poziva i omogući povezanost sa svim mobilnim operaterima.

Ponuđeno rešenje mora da podržava i mogućnost integracije sa servisima eUprave.

A kako će pozivanje doktora izgledati?

  1. Pacijent se prijavljuje direktno preko sajta, mobilne aplikacije ili kol centra koji su integralni deo platforme Moj doktor.
  2. Platforma Moj doktor proverava zahtev i ukoliko je zahtev u redu kreira zahtev pacijenta za poziv od strane doktora. U okviru ovog poziva se mora poslati minimalan set podataka (ID transakcije, broj prijave, mobilni broj pacijenta, participacija da/ne, dugovanja po osnovu participacije, željeni način plaćanja sms/platna kartica, tip pregleda, dužina trajanja termina…).
  3. Ukoliko pacijent treba da plati participaciju, softver šalje SMS sa zahtevom za potvrdu naplate pacijentu ili link za portal preko koga je moguće izvršiti plaćanje platnom karticom.
  4. Pacijent odgovara na poruku ili odlazi na portal preko koga će izvršiti plaćanje, a softver preko platne platforme rezerviše na određeno vreme (npr. 7 dana) odgovarajuća sredstva.
  5. Doktor u minimalnom roku od 7 dana treba da proveri zahteve pacijenta, a u suprotnom se rezervisana sredstva oslobađaju automatski i na osnovu prijave se obavlja poziv.
  6. Doktor sa svog mobilnog poziva jedinstveni broj koji je namenjen za ovaj servis. Nakon završenih konsultacija softver šalje dodatni SMS pacijentu da oceni kvalitet usluge.
  7. Doktor zatim unosi u informacioni sistem da je pregled obavljen.
  8. Nakon toga server šalje potvrdu o naplati kod mobilnih operatora ili kod banke.

Objavljeno na. novaekonomija.rs, autor: Katarina Baletić, foto/ilsutracija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!