Srbijagas: Priključak na gas 780 evra, na 36 rata, bez kamate

17. april 2021 –Srbijagas je uputio poziv svim zainteresovanim građanima za priklјučenje na distributivnu gasovodnu mrežu, sada sa cenom kućnog gasnog priklјučka od 780 evra, u dinarskoj protivvrednosti i mogućnošću plaćanja troška priklјučenja na 36 mesečnih rata, beskamatno, s tim što iznos koji odgovara PDV-u, a ulazi u cenu od 780 evra, kupac plaća avansno, u roku od 3 dana od dana izdavanja računa.
Preostali iznos kupac plaća u 36 jednakih mesečnih rata, pri čemu prva rata dospeva u roku od 8 dana od dana zaklјučenja ugovora, a ostale rate u skladu sa planom otplate.
JP Srbijagas će kupcu, kako se navodi u saopštenju,  izdati plan otplate troškova priklјučenja sa iznosom i datumom dospeća svake pojedinačne mesečne rate troškova priklјučenja.
Rok za završetak radova na izgradnji tipskog gasnog priklјučka je 90 dana od dana plaćanja prve mesečne rate troškova za priklјučenje.

Uz ovo i napomena, da se opcija plaćanja na 36 rata odnosi isključivo na fizička lica. U slučaju da se radi o pravnom licu, cena je ista, ali se ne može plaćati na 36 rata.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci