Na Srebrnom jezeru postavljena interaktivna tabla sa informacijama

SREBRNO JEZERO, 27. februar 2021 – Ove nedelje na šetnoj stazi Srebrnog jezera postavljena je interaktivna tabla sa QR kodovima na kojoj se nalaze informacije o najznačajnijim turističkim lokalitetima. Mobilnim telefonima ili tablet računarima, aktivacijom QR koda posetiocima i lokalnom stanovništvu omogućeno je da na brz i moderan način, kakav se već primenjuje u svetskim metropolama, dobiju informacije o kulturno istorijskim spomenicima, duhovnim i sportskim centrima i izletištima koja se nalaze u ovim turističkim mestima.

Na interaktivnoj tabli se može videti po 50 najzanimljivijih lokacija u opštini Veliko Gradište koje su opisno predstavljene na srpskom i engleskom jeziku i locirane na mapi koja prikazuje udaljenost svakog lokaliteta od mesta na kome se trenutno nalazite. Na taj način moguće je pogledati sve turističke atrakcije i dobiti sve potrebne informacije na jednom mestu u svakom trenutku.

U sklopu projekta “Unapređenje preduslova za korišćenje lokalnih socio-ekonomskih potencijala kroz GIS u Požarevcu i Velikom Gradištu” finansiranom od strane EU PRO programa, koji je sproveden u partnerstvu grada Požarevca i opštine Veliko Gradište dobijene su dve interaktivne table sa identičnim sadržajima od kojih je jedna postavljena na Srebrnom jezeru, a druga u centru grada Požarevca. U okviru istog projekta ovih dana očekuje se puštanje u rad mobilne aplikacije: “visituspovg.rs” na kojoj će se pored predloženih 100 lokacija nalaziti i predlog zajedničke turističke rute koja bi uključila posetu “TOP lokacijama” u  četiri dana. Vrednost celokupnog projekta je nešto više od 70.000 evra.

Informacija i foto: Turistička organizacija Veliko Gradište

Skorašnji članci