Na današnji dan 1789. godine rođen Dimitrije Davidović

SMEDEREVO, 23. oktobar 2020 – Na današnji dan, 23. oktobar 1789, rođen je Dimitrije Davidović,  političar i diplomata, ustavopisac, novinar i publicista, izdavao je i uređivao prvi srpski dnevni list „Novina serbskih“ u Beču.  Umro je i sahranjen u Smederevu.

Davidović je karijeru u Srbiji započeo kao lekar i knežev porodični sekretar, nastavio kao knežev državni sekretar, istakao se u Carigradu kao diplomata, stekao položaj popečitelja, a možda je najpoznatiji kao pisac Sretenjskog ustava.

Poslednja značajna državna funkcija koju je Davidović obavlјao bilo je članstvo u namesništvu koje je zamenjivalo kneza Miloša za vreme posete Carigradu 1835. Nakon što je pao u nemilost kneževu, Davidović nije samo ostao bez državne službe već je morao da napusti prestonicu Srbije i da se nastani u Smederevu, gde je kupio imanje Pante Ćirića, Ćirilovac.

Po prestanku službe dobio je godišnju naknadu od hiljadu talira koja mu je uglavnom redovno isplaćivana, ali i pored toga se često žalio na novčanu oskudicu.  U više navrata je, nezadovolјan svojim položajem, tražio da mu se dozvoli preselјenje u Vlašku, ali je to knez odbijao.

Dimitrije Davidović je umro 6. aprila 1838. godine, sahranjen je u porti crkve Uspenja Bogorodice, na Starom groblju u Smederevu, na kome je nadgrobna ploča od belog studeničkog mermera sa natpisom „Dimitrije Davidović, sav Srbin“.

I tada je bilo oportunizma i auto-cenzure u novinarstvu pa tako „Novine serbske“ nisu prenele vest o njegovoj smrti, o tome su izveštavali srpski listovi iz Pešte.

Mnogo godina kasnije, 1956. je to bilo, jedna osnovna škola u Smederevu je ponela njegovo ime, a dobio je i neveliku ulicu u centru grada.

Foto: podunavlje.info©

Skorašnji članci