Završeni radovi na sanaciji krova crkve Svete Trojice u Cerovcu

SMEDEREVO/SMEDEREVSKA PALANKA, 23. oktobar 2020 – Na potezu Lipovac u Cerovcu kod Smederevske Palanke, meštani su 1822. godine u cerovoj šumi sagradili crkvu brvnaru i posvetili je Silasku Svetog Duha. Vremenom je crkva obnavlјana, prepravlјana i doziđivana, talpe su spolјa obzidane ciglom i omalterisane, a iznutra malterisane u više slojeva, tako da već odavno izgled ove crkve brvnare pokrivene šindrom nije kakav je izvorno bio.

U susret obeležavanju dva veka postojanja cerovačkog hrama, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo je izradio projekat sanacije, konzervacije i prezentacije kompleksa crkve Sv. Trojice u Cerovcu kojim je aplicirao na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije namenjenom finansiranju projekata u oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa. Zbog situacije izazvane pandemijom novog virusa covid-19 Ministarstvo kulture nije opredelilo sredstva u traženom iznosu, već samo za realizaciju jednog dela projekta.

Prva faza obuhvatila je sanaciju krova i zamenu kompletnog krovnog pokrivača. Izrađena je nova krovna konstrukcija od hrastove građe, kompletan krov je pokriven biber crepom, postavlјeni su novi oluci od pocinkovanog lima, izvršena sanacija i zaštita postojećih krstova od kovanog gvožđa.

Prilikom istraživačkih radova na hramu naišlo se na delimično sačuvan stariji krov pokriven šindrom. Ovaj krov skriven je ispod postojećeg krova pokrivenog biber crepom, pa je sanacija obuhvatila proveru i restauraciju starog krova, koji je očišćen, zaštićen od insekata i trulјenja i premazan sredstvom za impregnaciju. U okviru pripremnih radova, a u cilјu zaštite ikonostasa i arhitektonskih elemenata izrađenih od drveta (talpi, šindre, krovne konstrukcije) od delovanja ksilofagnih insekata, urađena je krajem 2019. godine i fumigacija kompletne crkve .

Paralelno sa radovima na sanaciji krova Regionalni zavod izvodi i konzervatorsko-restauratorske radove na ikonostasu. Dok su ikone Dimitrija Posnikovića iz druge polovine XIX veka na konzervaciji u Beogradu, na konstrukciji oltarske pregrade stara, istrulela greda temelјača zamenjena je zdravom, hrastovom impregniranom gredom.

Radove na sanaciji crkve Svete Trojice u Cerovcu izvodila je tokom avgusta i septembra meseca 2020. godine firma „Tasić Mitre“ d.o.o. iz Smedereva, a obračunska vrednost izvedenih radova je 3.263.451,00 dinara bez PDV-a.

Informacija i foto: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

 

Skorašnji članci