JP Grejanje: Pripreme za grejnu sezonu u vanrednoj situaciji

SMEDEREVO, 29. jul 2020 – Zaposleni u JP Grejanje Smederevo, iako je pandemija u toku i vanredna situacija na snazi, ovih dana su angažovani na remontima i pripremi postrojenja za optimalan, bezbedan i siguran rad od 15. oktobra 2020. godine, kada počinje nova grejna sezona, izjavio je za Podunavlje.info, direktor Vladimir Kulagić.

– Podsećam da smo u martu, kada je proglašeno vanredno stanje, bili u grejnoj sezoni. Tada  smo dobili preporuku ministarstva da po potrebi produžimo grejni dan, što smo neretko i činili. Grejnu sezonu smo uspešno okončali 24. umesto 15. aprila i odgovorno tvrdimo da naši korisnici nisu mogli da osete bilo kakav problem ili nedostatak u vreme vanrednog stanja kada je snabdevanje toplotnom energijom u pitanju.

U tom periodu deo ljudi iz proizvodnje odradio je poslove koje je bilo moguće odraditi s obzirom na situaciju i činjenicu da nismo odlazili kod korisnika u stanove zbog vanrednog stanja i epidemije koja je, nažalost, i danas prisutna, a nakon toga je otišao na preraspodelu i korišćenje godišnjih odmora, a deo zaposlenih iz direkcije je preraspodeljen u skladu sa epidemiološkim preporukama, na rad od kuće, na korišćenje slobodnih dana, godišnjih odmora itd. Zbog toga radimo u smanjenom kapacitetu, vodeći računa najpre da ne ugrozimo zdravlje zaposlenih, a sa ciljem da što bolje pripremimo postrojenja za narednu grejnu sezonu. Ovih dana treba da počnu radovi na tri deonice toplovoda. U pitanju su ozbiljni zahvati na održavanju primarne infrastrukture. Sve deonice su na pravcima u kotlarnici „Parnjača“, odnosno iza same kotlarnice na parkingu. Obodom parkinga je postavljen toplovod još pre četrdesetak godina i prilikom sačinjavanja Programa poslovanja i Plana remontnih aktivnosti definitivno smo odlučili da zamenimo tu deonicu i to sada činimo. Zatim, menjamo i deo toplovoda kod igrališta iza zgrada u Ulici Nosilaca albanske spomenice i Gundulićeve u dužini od tridesetak metara. Prošle godine smo uradili prvi deo takođe od 30 metara, a ove godine spajamo započetu deonicu sa kotlarnicom i završavamo kompletan pravac. Treća deonica je pored prodavnice VIR u Nosilaca albanske spomenice. Time privodimo kraju sanaciju i zamenu  toplovoda koji su postavljeni pre nekoliko decenija. To će biti novi toplovodi, izrađeni od fabrički predizolovanih cevi koji imaju neznatne gubitke toplote i energetski su znatno efikasniji. U toku je izbor najpovoljnijeg ponuđača. Završavamo rekonstrukciju petog  kotla, što je po obimu poslova i više nego što smo prethodnih godina radili na izvorima toplote, što je svakako za pohvalu, a očekujemo i rekonstrukciju dve toplotne podstanice. Iskreno, očekujem da ova remontna sezona prođe kao da se ništa nije dogodilo što bi je ometalo, a desilo se svakako i dešava se i dalje, nažalost.

Nemamo mnogobrojne ekipe radnika u remontima. Kod nas su na terenu ljudi podeljeni u grupe od po 3 ili 4 radnika, kako bismo ispunili zakonske propise o maksimalnom broju na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Trenutno radimo u zatvorenom prostoru u kotlarnici Mlin, ali vrlo brzo, tokom avgusta, radićemo i napolju, upravo pomenute toplovode, angažujući i treća lica, dok deo poslova odrađujemo samostalno. Nadam se da ćemo sve uspeti da blagovremeno privedemo kraju i da narednu grejnu sezonu dočekamo spremni, što se tiče postrojenja i rezervi goriva u rezervoarima.“

U kojoj meri će cena nafte na tržištu uticati na nabavku i pripremu rezervi energenata za predstojeću grejnu sezonu?

Ova godina je, sa tog stanovišta, da tako kažem, bila veoma čudna. Početkom godine je cena nafte, tačnije mazuta koji koristimo za grejanje, bila najviša u poslednjih 20 godina, da bi u jednom trenutku pala na najniže grane. Bilo je velikih skokova, a sada se nalazi na nekom nivou koji je bio i na početku prošle grejne sezone, oko 50 dinara po kilogramu. Očekujemo da će se od septembra na tržištu pojaviti nov proizvod, niskosumporni mazut, pa ćemo tada imati objektivniju sliku o kretanju cene energenta i cene grejanja.

Koliko je pandemija uticala na stepen naplate?

– Po uvođenju vanrednog stanja mi smo prestali sa radom na blagajnama i mogu da kažem da su građani dobrim delom prešli na elektronsko plaćanje. Bez obzira na novonastalu situaciju i okolnosti, došlo je do pada naplate, ali nije bio onakav kakav je realno mogao da se očekuje. Imamo neki zaostatak u odnosu na prethodne godine kada je procenat naplate  u pitanju, ali pokušavamo, i to nam je jedan od glavnih zadataka, da korisnicima omogućimo da regulišu zaostale obaveze i da za to ne budu kažnjeni. Imamo više od 60 odsto redovnih platiša koji koriste popust od pet odsto. Do 30. juna smo omogućili svim korisnicima da plate račune od februara do maja, a da im se uvaži popust, bez obzira na četvoromesečno kašnjenje.

Da li je konverzija kotlarnica još uvek aktuelna?

– Apsolutno jeste. Imamo planove i programom predviđene aktivnosti na tu temu. Čijenica je da je aktuelna situacija sa pandemijom korona virusa usporila sve, ali ipak očekujemo da ćemo do početka grejne sezone da dobijemo bliže instrukcije od lokalne samouprave i od samog ministarstva. Uspeli smo da uradimo jedan deo projektne dokumentacije, očekujemo da sa tim nastavimo, verovatno ne za ovu sezonu, jer je samo dva i po meseca do njenog početka, ali da se dobro pripremimo da sledećeg proleća  krenemo u konverziju bar jedne kotlarnice kako bismo kasnije uspeli u nekom pristojnom roku da preradimo sve kotlarnice u Smederevu koje kao osnovni energent koriste mazut – rekao je za Podunavlje.info Vladimir Kulagić, direktor u JP Grejanje Smederevo.

Skorašnji članci