Grad Smederevo i NSZ: Subvencije za nezaposlene

SMEDEREVO, 28. maj 2020 – Grad Smederevo i smederevska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje raspisali su dva javna poziva – nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2020. i poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u ovoj godini. Raspisan je takođe i javni konkurs  za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposleni u 2020.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Ova subvencija dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000, odnosno 270.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva radni odnos na teritoriji grada Smedereva.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Kategorije teže zapošljivih na koje se odnosi druga subvencija su: mladi do 30 godina starosti, mladi do 30 godina starosti u domskom smeštaju kao i u hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, žene, dugoročno nezaposleni i žrtve porodičnog nasilja.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (JLS Smederevo razvrstana je u prvu i drugu grupu), a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije i za grad Smederevo iznosi: 200.000 dinara po osobi, odnosno 240.000 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima: socijalne zaštite i humanitarnog rada, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode, kulturne delatnosti (angažuju se isključivo osobe sa invaliditetom).

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini 28.000 dinara po osobi, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Ova naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima

Skorašnji članci

error: Content is protected !!