Dodela Svetosavske povelje i Nagrade za stvaralaštvo mladih 26. januara

SMEDEREVO, 15. januar 2020 – Organizacioni odbor Svetosavskih svečanosti u Smederevu saopštio je danas da će Svetosavska akademija, na kojoj će biti uručena priznanja i nagrade za izuzetne rezultate ostvarene u određenim oblastima rada i stvaralaštva, biti održana 26. januara.

Povodom organizovanja 31. Smederevskih svetosavskih svečanosti, upućen je poziv za davanje inicijative za dodelu Svetosavske  povelje i Nagrade za stvaralaštvo mladih, a kao što smo ranije objavili, predloge, obrazložene podacima o rezultatima rada pojedinaca, odnosno pravnog lica, potrebno je dostaviti Gradu Smederevu – Odboru za organizovanje Svetosavskih svečanosti (Omladinska 1) najkasnije do 17. januara.

U okviru svečanosti, brojnim duhovnim i kulturno-umetničkim priredbama i sadržajima, prisećamo se na vreme i dela Svetog Save, jedne od najistaknutijih ličnosti srpske istorije i kulture, a Odlukom o priznanjima, nagradama i poveljama grada Smedereva, utvrđeno je da se dodeljuje Svetosavska povelja i Svetosavska nagrada za stvaralaštvo mladih.

Svetosavska povelja se dodeljuje fizičkim i pravnim licima za izuzetne rezultate ostvarene u dužem vremenskom periodu u oblasti prosvete, nauke, kulture i zdravstva.

Svetosavska Nagrada za stvaralaštvo mladih dodeljuje se za najuspešnije rezultate i ostvarenja učenika i studenata, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva, učenicima osnovnih i srednjih škola, koji imaju prosečnu ocenu 5.0, koji su u toku školovanja u osnovnoj i srednjoj školi osvojili najmanje  jedno od prva tri mesta na republičkom ili međunarodnom takmičenju u pojedinačnoj konkurenciji iz opšteobrazovnih ili stručnih predmeta i područja rada, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , odgovarajućih stručnih društava prosvetnih radnika ili zajednica srednjih stručnih i umetničkih škola, kao i studentima fakulteta i akademija, koji su osnovne studije završili u roku sa najnižom prosečnom ocenom 9,60. Nagrada se dodeljuje za rezultate u prethodnoj školskoj godini.

Inicijativu za dodelu priznanja i nagrada mogu dati preduzeća, ustanove, mesne zajednice, društvene organizacije, udruženja građana, organi jedinice lokalne samouprave, kao i pojedinci i grupe građana sa područja grada Smedereva.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!