Stojković: Novi kolektivni ugovor na evropskom nivou, osim u delu zarada

SMEDEREVO, 19. decembar 2019 – Pred kraj godine običaj je da se sumiraju rezultati i analiziraju događaji koji su je obeležili. Što se radnika Železare tiče, sigurno je da je jedan od najvažnijih bilo potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Dobar povod da o tome, ali i o nekim drugim pitanjima, porazgovaramo sa magistrom Jovanom Stojkovićem, predsednikom “Nezavisnog sindikata metalaca Hesteel Serbia”.

Nema važnijeg sindikalnog posla od kolektivnog ugovora. Mi ove godine nismo učestvovali u pregovorima. Bez obzira na tu činjenicu, mišljenje “Nezavisnog sindikata metalaca” je da je nov Kolektivni ugovor HBIS Srbije – dobar. Kada kažemo da je dobar, imamo u vidu teško tržišno, političko i društveno okruženje. Nov kolektivni ugovor je u skladu sa najvišim standardima evropskog radnog zakonodavstva. U svojoj biti, on je u rangu kolektivnih ugovora najvećih korporacija u industriji gvožđa i čelika.

Ali… Uvek ima neko „ali“…

Za razliku od radno-pravnog dela, ogorčeni  smo na deo kolektivnog ugovora koji se odnosi na zarade. Smatramo da su pregovarači Samostalnog sindikata i ASNS-a mogli da postignu mnogo više. Mislimo da je poslodavac planirao više novca za zarade radnika, nego što su ova dva sindikata uspeli da ugovore. Većina radnika u fabrici nije zadovoljna činjenicom da im sindikalci u naredne tri godine nisu ugovorili rast zarada, niti kompenzaciju zarada za rast troškova života. Niko ne očekuje od poslodavca da “poklanja”, već da pravi profit, niti od sindikata da “prose”, već da uz brojnu i čvrstu argumentaciju dođu do dobrih pregovaračkih rezultata za zaposlene. U tom delu sindikati su podbacili. Ono što me brine je činjenica da sindikati dugo „ćute“,  ne oglašavaju se sindikalnim informatorima, a ni u medijima. Verovatno postoji neki, za nas  nepoznat razlog.

Treba imati u vidu i okruženje u kome su vođeni pregovori za nov kolektivni ugovor. U industriji gvožđa i čelika koja je u velikoj krizi, potražnja za čelikom opala je za oko 20 procenata. Velike železare vrše korekcije biznis planova, smanjuju fizički obim proizvodnje, a neke planiraju i da otpustite deo radnika. Princip “ponude i potražnje” na tržištu poljuljan je državnim protekcionističkim merama SAD, Evropske unije i Turske. Sve je to izazvalo velike turbulencije na tržištu čelika ove godine, uticalo na cene čeličnih proizvoda i ugrozilo finansijske rezultate mnogobrojnih železara.

Niste, sami kažete, učestvovali u pregovorima oko novog kolektivnog ugovora, a gde je onda sada, kakva je uloga Nezavisnog sindikata metalaca?

Sredinom ove godine na Izbornoj skupštini “Nezavisnog sindikata metalaca” izabrano je novo rukovodstvo. Odmah nakon izbora svim snagama smo radili na jačanju sindikata u svim segmentima: broju članova, finansijskoj konsolidaciji, kadrovskom jačanju, informisanju članstva izdavanjem i podelom informatora, davanju pozajmica, bespovratnim socijalnim davanjima članovima koji su u teškoj materijalnoj situaciji, smanjenju članarine i na zadobijanju poverenja i ugleda kod zaposlenih. Veliki napredak smo postigli u Belim limovima u Šapcu, gde smo se za kratko vreme brojčano ojačali.

Krajem godine rukovodstvo “Nezavisnog sindikata metalaca” bilo je u Kini. Sa Predsednikom sindikata HBIS Kine imali smo sastanak 22. oktobra u Tangšanu, čime smo uspostavili važnu sindikalnu saradnju. Ako posle svega navedenog, neko od radnika kaže da su “svi sindikati isti”, treba da se zna da to nije tačno.

Kakva su Vaša očekivanja na tržištu čelika, ali i na sindikalnoj sceni u 2020. godini?

Ciklični usponi i padovi u industriji čelika nisu retkost, jedino što se nikada ne zna dokle će trajati. Nadamo se da će se u novoj 2020. godini svetsko i evropsko tržište stabilizovati, da će biti manje “politike”, odnosno državnog protekcionizma i uvoznih kvota. To bi omogućilo profitabilnije poslovanje svih železara. Uz program štednje koji se sprovodi u HBIS Srbiji, a koji “Nezavisni sindikat metalaca” zdušno podržava, nadamo se da će se u 2020. godini stvoriti povoljni finansijski rezultati za eventualno povećanje zarada zaposlenih, u delu subvencioniranje rasta troškova života, što je kao mogućnost dato u novom kolektivnom ugovoru.“Nezavisni sindikat metalaca” u 2020. godini, će produžiti da dosledno sprovodi principijelnu sindikalnu politiku, koju ne menja od osnivanja. Nakon kratke krize koju je naš sindikat imao u prvoj polovini godine, uspeli smo da se brzo oporavimo. Nastavićemo da radimo u smeru u kome smo krenuli, trudićemo se još više i bićemo posvećeni interesima članstva, zaposlenih i uspešnom radu kompanije.

Skorašnji članci