Zaštita zasada kruške i jabuke

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 27. jun 2019 – Izuzetno toplo vreme ubrzava razvojne procese kod kruškine buve. U zasadima kruške mogu se uočiti larve u različitim fazama razvoja. Za njihovo efikasno suzbijanje preporučuje se kombinacija insekticida:

KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15% + NU FILM 17 u koncentraciji 0,1%

Zbog visokih dnevnih temperatura tretmane izvoditi u večernjim satima!

Kod ranih sorti krušaka, pri primeni insekticida, treba voditi računa o poštovanju karence primenjenih preparata.

Zaštita zasada jabuke

Period izuzetno toplog vremena doveo je do ubrzanja procesa razvoja štetnih insekata. U većini zasada u područjima gajenja jabuke otpočelo je polaganje jaja 2 generacije jabukinog smotavca. Tehnologija zaštite koja podrazumeva upotrebu Harpuna koji sprečava formiranje i piljenje larvi iz položenih jaja pokazala se kao visoko efikasna. Zato u narednom periodu preporučujemo upotrebu kombinacije insekticida:

HARPUN u koncentraciji 0,1% + TONUS u koncentraciji 0,05%

Ovom kombinacijom dodatno se redukuje brojnost lisnih vaši.

Za sprečavanje sekundarnih zaraza Venturia inaequalis, kao i dela pruzrokovača skladišnih oboljenja treba upotrebiti:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% ili GALILEO u koncentraciji 0,1%

U zasadima u kojima su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučuje se primena preparata na bazi sumpora:

COSAVET 80 DF u koncentraciji 0,3-0,35%

Zbog visokih dnevnih temperaturatretmane treba izvoditi u večernjim satima!

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Skorašnji članci