Očima prevodioca – Vera Horvat

SMEDEREVO, 13. oktobar 2018 – Dobitnik Zlatnog ključa ovogodišnjeg izdanja Međunarodnog festivala Smederevske pesničke jeseni je azerbejdžanski pesnik Hagani Habiboglu. Prevodilac Vera Horvat je ta koja je omogućila da se upoznamo sa njegovom poezijom i pesništvom zemlje na Kavkazu uopšte.

“Nalazi se na mestu koje je poprimilo mnogo različitih kultura, različitih slojeva tih kultura, tako da kada govorimo o azerbejdžanskoj poeziji, koju sam morala da izučavam od ranijih dana da bih mogla kvalitetno da uđem u sve slojeve koje nudi poezija Hagani Habiboglua, ona sadrži i istočne i zapadne komponente. Persijske motive, sadašnje turkijanske, neke prastare kavkaske ideje o poeziji, o stvaralaštvu… Sve to naslanja jedno na drugo i, za razliku od nekih zapadnoevropskih zemalja i evropskih zemalja koje rado i brzo raskidaju sa svojom tradicijom, sve trčeći napred, ove zemlje su se prvo utemeljile u svojoj kulturi u prošlosti da bi onda nadzidavale tu kulturu i pravile večiti spoj sa svojom prošlošću, da bi mogle onako fino lagano i bez straha da uđu u budućnost.”

Azerbejdžan se, objašnjava, poslednjih nekoliko decenija brzo razvija, ali taj razvoj se nije zadržao samo na materijalnom planu nego i na kulturnom,  i to je Festival prepoznao i pronašao autora koji na poseban način predstavlja svoju zemlju u pesništvu.

“On je baš neko ko se nalazi na razmeđi Istoka i Zapada, što je nama uvek interesantno, s obzirom da smo takvi i sami. Biti pesnik na Istoku znači mnogo više, čini mi se, nego na Zapadu. Ovogodišnji laureat je po obrazovanju matematičar i fizičar i to uopšte nije daleko, znajući njihove zakonitosti, jer kod nas su fizičari i liričari uvek jako razdvojeni. Isto važi za mnoge druge evropske standarde.”

Otkud te dve različite stvari na jednom mestu?

“Ako se setimo da je, recimo, u antičkoj Grčkoj, koja je nama bliža geografski, a i sami smo, na neki način, deo stvaranja te kulture, što se manje zna, matematika i, recimo, muzika su izučavane zajedno, kao predmeti koji su vrlo srodni. Onda iz toga proizilazi da je to sasvim logično. Naravno, moram da kažem, sa prevodilačkog aspekta, da matematičari i fizičari vole jako kratke lapidarne formule i da je naš laureat zadržao tu osobinu, da se izražava lapidarno, kratko, jezgrovito. Da su te formule sečene, brušene kao u kamenu rezane i, naravno, da je bilo prilično teško da se u našem jeziku zadrži sve ono što je postojalo u originalu. Videćete, kad budete gledali levu i desnu stranu naše bilingvalne edicije, da sam zadržala metar, ritam, stih, kao i rim, što zaista nije bilo jednostavno u kontekstu svega pomenutog.”

Tematika autorovog stvaralaštva je vrlo složena, kaže Horvat, kod istočnjačkih autora, iza onoga što je rekao, postoji još bar još nekoliko slojeva značenja i ravni koje treba da se otkrivaju. Preporučuje onima koji budu čitali, da pogledaju bar dvostrukom ekspozicijom, sa više pažnje i nada se da će knjiga biti korisna i studentima I svim ljubiteljima poezije koja u sebi sažima tradicionalno, novo, istorijsko, moderno.

Zlatni ključ Smedereva biće uručen ovogodišnjem dobitniku u sredu, 17. oktobra, u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo, u okviru svečanosti otvaranja 49. Međunarodnog festival poezije Smederevska pesnička jesen, a program otvaranja počinje u 19 sati.

Skorašnji članci