Još traje utvrđivanje visine štete od elementarne nepogode

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs, 18. jun 2018 – Ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović održao je danas sednicu Koordinacionog tima za usmeravanje i usklađivanje svih aktivnosti vezanih za utvrđivanje obima i visine štete nastale kao posledice elementarne nepogode.

Na sednici su pored predloga mera koje će biti preduzete u narednom periodu, predstavlјene i trenutne aktivnosti nadležnih službi u ukupno 18 opština na teritoriji Republike Srbije.

U ovom trenutku lokalne samouprave sprovode popis oštećenih objekata, na osnovu čega će se kasnije izvršiti i precizna procena nastale štete. U skladu sa tim, doneta je i odluka da Kancelarija za upravlјanje javnim ulaganjima napravi Program pomoći kako bi se u najkraćem mogućem roku sprovela sanacija posledica od elementarnih nepogoda.

Skorašnji članci