Kurs planinarske orijentacije na Rajcu

RAJAC/SMEDEREVO, 22. maj 2018 – Komisija za planinarsku orijentaciju Planinarskog saveza Srbije održala je kurs, koji je organizovan na Rajcu, a na njemu je učestvovalo i devet članova PSK “Čelik”, od kojih je šestoro dece.

Na početku su polaznici kursa dobili početne teorijske informacije o planinarskoj orijentaciji, o karti i radu sa kartom i plan rada za period trajanja kursa, a sledećeg dana je rađeno na terenu po grupama, gde su predavači, među kojima je bio i član PSK Čelik Dragan Nikolić, izvodili grupe i na konkretnim zadacima i primerima vršili obuku. Prepoznavanje reljefnih detalja (uvale, vrtače, vrhovi. rupe, potoci, izvori, putevi, staze…), orijentisanje karte (osnovni princip u orijentiringu).i kretanje sa orijentisanom kartom, traženje i nalaženje, najprikladnije i najbrže putanje do kontrolne tačke u prirodi, određivanje napadne tačke kao pomoćnog orijentira u funkciji lakšeg i bržeg pronalaženja zadate kontrolne tačke. Rađeno je i na rešavanju zadataka za ucrtavanje kontrolne tačke u datoj mapi, a kursisti su dobili i saznanja o pravilima takmičenja, bodovanju i opasnostima na terenu.

Završnog, trećeg dana kursa, obavljeno je kontrolno takmičenje, na kojem su kursisti pokazali, da su saznanja koja su dobili prethodnog dana, usvojena. Nakon takmičenja uručene su diplome. Sve ovo uz dobro vreme i raspoloženje, koje je “Čeliku” dalo devet novoobučenih članova za bavljenje planinarskom orijentacijom.

Fotografije su iz arhive članova kluba

Skorašnji članci

error: Content is protected !!