Potvrđena presuda direktoru trikotaže „Olga Milošević“

BEOGRAD, SMEDEREVSKA PALANKA, SMEDEREVO, 8. oktobar 2017 – Apelacioni sud u Beogradu je doneo presudu kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Smederevu od 20. maja 2016. godine zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornih lica u Smederevskoj Palanci.

Prvostepenom presudom  okrivljeni Gordan Vukmirović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 3 meseca i oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 6.269.712,15 dinara, okrivljeni Vlatko Medić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 1 meseca i oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 1.097.342,75 dinara, okrivljene Jasmina Marjanović i Nevena Đorđević su osuđene na kazne kućnog zatvora uz primenu mere elektronskog nadzora u trajanju od po 6 meseci.

Podnosioci žalbe drugostepenom sudu bili su viši javni tužilac u Smederevu, branioci okrivljenih i punomoćnik oštećenog privrednog društva, oštećeni predstavnici malih akcionara, predstavnik Republičkog državnog pravobranilaštva su za ostvarivanje svog imovnsko – pravnog zahteva upućeni na parnicu..

Okrivljeni Gordan Vukmirović je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od 1. septembra 2003. do 31. decembra 2005. godine, u Smederevskoj Palanci, kao odgovorno lice – direktor oštećenog društvenog preduzeća trikotaža „Olga Milošević“ sa sedištem u Smederevskoj Palanci i to u vremenu od 1. septembra 2003. godine do 8. oktobra 2004. godine, a u vremenu od 8. oktobra 2004. do 31. decembra 2005. godine, kao direktor i jedan od suvlasnika oštećenog preduzeća „O“ a.d, a nakon privatizacije oštećenog društvenog preduzeća „Olga Milošević“, iskorišćavanjem svog položaja i ovlašćenja, i prekoračenjem granica svojih ovlašćenja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist koja prelazi million i po dinara, a u čemu mu je u toku 2005. godine pomogla okrivljena Jasmina Marjanović.

Okrivljeni Vlatko Medić je oglašen krivim što je u vremenu od decembra 2003. do 31. decembra 2005. godine, u Smederevskoj Palanci, najpre kao faktički odgovorno lice – organizator proizvodnje u oštećenom društvenom preduzeću „Olga Milošević“ iz Smederevske Palanke i to od decembra 2003. godine do 17. novembra 2004. godine, a potom od 17. novembra 2004. godine do 31. decembra 2005. godine kao odgovorno lice – zamenik direktora u oštećenom privrednom društvu „O“ a.d, iskorišćavnjem svog položaja i ovlašćenja i prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, pribavio sebi imovnisku korist koja prelazi iznos od milion i po dinara, a u čemu mu je u toku 2005. godine pomogla okrivljena Nevena Đurđević.

Pprvostepenom presudom okrivljena Živka Jovanović je oslobođena od optužbe da je u toku 2005. godine, u Smederevskoj Palanci, učinila krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica pomaganjem.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!