Komasacija u katastarskim opštinama Skorenovac i Pločica

KOVIN, 27. oktobra 2017 – Tokom prošle nedelje održani su zborovi učesnika procesa komasacije u KO Pločica i KO Skorenovac, na kojima je, u prisustvu stručnjaka – izvođača radova i članova Komisije za komasaciju, razmatran pregledni plan komasacione procene zemljišta. Na zborove su bili pozvani predstavnici opštine Kovin, odbornici iz Skorenovca i Pločice, članovi saveta mesnih zajednica, kao i predstavnici…

ČITAJ DALJE