Osobe sa invaliditetom u obrazovnom sistemu I deo

SMEDEREVO, 28. oktobar 2017 – Građani Republike Srbije jednaki su u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, bez obzira na pol, rasu, nacionalnu, versku i jezičku pripadnost, socijalno i kulturno poreklo, imovno stanje, uzrast, fizičku i psihičku konstituciju, smetnje u razvoju i invaliditet, političko opredeljenje ili drugu ličnu osobinu – piše u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Da…

ČITAJ DALJE

Tribina „Mit i jezik – koncepti života i smrti“

SMEDEREVO, 28. oktobar 2017 – Tribina „Mit i jezik – koncepti života i smrti“, u okviru naučno obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo, biće održana u utorak, 31. oktobra sa početkom u 19 sati, a gost Centra za kulturu biće dr Ivana Bašić, naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU), koji ove godine obeležava 70 godina od…

ČITAJ DALJE