You are here

Javni poziv za finansiranje projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije

BEOGRAD, 15. mart 2019 – Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je javni poziv za dodelu 325 miliona dinara iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti. Reč je o finansiranju projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, a sredstva se dodeljuju  u okviru sprovođenja Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019.

Cilj je unapređenje energetske i troškovne efikasnosti u objektima od javnog značaja, modernizacija sistema javnog osvetljenja, onih koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave ili gradskih opština, navodi se tekstu javnog poziva.

Na konkurs se mogu prijaviti projekti za:

  • unapređenje termotehničkih sistema u zgradama;
  • modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja;
  • ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;
  • modernizacija sistema javnog osvetljenja;
  • zamena postojećih ili ugradnja novih sistema za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Javni poziv možete da vidite na ovom linku.

Foto: pixabay.com

Čitaj dalje...

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave

BEOGRAD, 14. mart 2019 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će, u potpunosti ili delimično, biti finansirani sa ukupno 489.365.000 dinara iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave.

Gradovi i opštine mogu prijaviti četiri vrste projekata (komponente):

  • Projekte koji unapređuju kvalitet života građana i građanki i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošlјavanju – izgradnja i rekonsturkcija komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete –555.500 dinara
  • Projekte koji doprinose bržem uvođenju e-Uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada lokalnih uprava i bolјeg pružanja usluga građanima, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama – 936.500 dinara.
  • Projekte organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji – 936.500 dinara
  • Projekte preventivnog delovanja na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilјu zaštite imovine lokalnih samouprava i građana – 936.500 dinara

Svi prijavlјeni projekti moraju imati svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole i saglasnosti i ostala dokumenta koja su navedena u javnom pozivu.

Lokalnoj samoupravi mogu se odobriti sredstva po dva zahteva u toku kalendarske godine, a iznos odobrenih sredstava ne može biti veća od 10 odsto ukupno opredelјenih sredstava za svaku od četiri grupe projekata (komponente).

Rok za prijavu projekta je do 1.4.2019. godine, nakon čega će Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava pregledati i razmotriti prijave projekata u skladu sa utvrđenim kriterijumima i predložiti donošenje odluke o raspodeli sredstava po ovom javnom pozivu.

Ilustracija: printscreen – http://mduls.gov.rs/saopstenja/ruzic-pozvao-opstine-i-gradove-za-50-odsto-veci-fond-za-lokal-prijavite-projekte/

Čitaj dalje...

Produžen rok za izazov otvorenih podataka

5. januar 2019 – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu objavio je javni poziv u vidu izazova za predlaganje inovativnih ideja, a na osnovu podataka koje nude javne institucije i organizacije, koje su dostupne na Portalu otvorenih podataka (www.data.gov.rs). Novi rok za prijavu je 28. februar 2019. godine, do ponoći.

Pozvani su svi zainteresovani, a posebno startapi, udruženja, mala i srednja preduzeća, da se prijave i ponude inovativna rešenja za različite društvene probleme, kako bi odluke bile donošene na osnovu podataka i informacija, a građani Srbije imali priliku da koriste inovativne usluge.

Biće nagrađene tri ideje, za svaki izazov po jedna. Podrška za razvoj pojedinačnog rešenja može da iznosi maksimalno 10.000 američkih dolara. Konačni iznos sredstava će biti dogovoren između pobednika izazova i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, u zavisnosti od kompleksnosti rešenja i procenjene tržišne vrednosti.

Raspisana su tri izazova:

Upoznajte opštine u Srbiji, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku i Agencije za privredne registre,

Unapređenje dostupnosti medicinske opreme, na osnovu podataka Agencije za lekove i medicinska sredstva i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“,

Informisanje građana o nivoima i promenama elektromagnetskog polja, na osnovu podataka Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL)

Više o pravilima učešća pronađite u tekstu Izazova otvorenih podataka. Tekst izazova preuzmite ovde: http://www.undp.org.rs/download/tmp/UNDP_Izazov otvorenih podataka.pdf

Prijavni formular možete preuzeti ovde:  http://www.undp.org.rs/download/tmp/Formular za prijavu na izazov otvorenih podataka.docx

Čitaj dalje...

Finansijska pomoć srednjoškolcima i studentima

SMEDEREVO, 3. januar 2018 – Komisija za izbor korisnika i raspodelu sredstava za podsticanje obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva raspisala je javni poziv ta dodelu finansijske pomoći učenicima i studentima na teritoriji Grada Smedereva, koji je danas objavljen, čime počinje da teče rok od 30 dana za prijavljivanje.

Za školsku 2018/2019. godinu biće dodeljeno 20 finansijskih pomoći učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 4.00, a čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000.

Još 10 finansijskih pomoći biće dodeljeno učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, a koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, koji su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

Za učenike srednjih škola sa invaliditetom namenjeno je 5 finansijskih pomoći, a uslov je utvrđen stepen invaliditeta od strane nadležnog organa i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene Odlukom.

Kod studenata, 45 finansijskih pomoći ja za one na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentie na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) a koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 7,00 i čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000,00 dinara, kao i za studente prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali prosečnu ocenu 4,00, ne prelaze navedeni cenzus od 15.000,00 dinara i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

Još 25 finansijskih pomoći namenjeno je studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 9,00 i koji ispunjavaju, kao i za studente prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, a koji  su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente  i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

I ovde je 5 finansijskih pomoći opredeljeno za studente sa invaliditetom na prvom i drugom stepenu studija.

Javni poziv je, kako je navedeno, otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva, a prijave se predaju na pisarnici Gradske uprave Grada Smedereva.

Ovo su linkovi na kojima možete da preuzmete dokumente za prijavu:

PRIJAVA ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU
PRIJAVA ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU
LIČNA IZJAVA DA NE OSTVARUJE STIPENDIJU – KREDIT
LIČNA IZJAVA O ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA

Čitaj dalje...

Pomoć za učešće u domaćim i stranim takmičenjima

VELIKA PLANA, 13. oktobar 2018 – Sportski savez opštine Velika Plana raspisao je javni poziv  za nastavak realizovanja godišnjeg programa učešća sportskih organizacija u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima. Na poziv mogu da se prijave i sportski klubovi sa teritorije opštine Velika Plana kojima su već od strane lokalne samouprave opredelјena sredstva za realizovanje ovog  programa, a koja su im nedovolјna za nastavak jer su u toku takmičenja prešli iz nižeg u viši rang.

Rok za podnošenje prijava je  25. oktobar.

Čitaj dalje...

Javni poziv za subvencije za samozapošljavanje

SMEDEREVO, 26. septembar 2018 – Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Smederevo raspisali su javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje.

Subvencija za samozapošlјavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošlјavanje, Filijala Smederevo-Odelјenje Smederevo i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.Subvencija se dodelјuje u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 u slučaju samozapošlјavanja viškova zaposlenih ili 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, a radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Više detalja na: http://www.smederevo.org.rs/OpstinaSmederevo-JAVNI-POZIV-NEZAPOSLENIMA-ZA-DODELU-SUBVENCIJE-ZA-SAMOZAPOSLjAVANjE-U-2018.-GODINI_3353_cir

 

Čitaj dalje...

Pomoć u građevinskom materijalu za interno raseljene

SMEDEREVO, 24. jul 2018 – Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i pobolјšanju uslova stanovanja interno raselјenih lica grada Smedereva raspisala je javni poziv za dodelu građevinskog materijala za završavanje ili adaptaciju stambenih objekata raselјenih koji žive na području Smedereva. Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa tog materijala iznosi do 550.000, a minimalna 184.000 dinara po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Ovu pomoć obezbeđuje Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije u saradnji sa gradom Smederevom. Namenjena je licima u raselјeništvu, koja imaju prebivalište ili boravište na teritoriji grada Smedereva, uklјučujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je za stvaranje ili pobolјšanje uslova stanovanja.

O detaljima možete da se informišete na http://smederevo.org.rs/OpstinaSmederevo-JAVNI-POZIV-ZA-IZBOR-KORISNIKA-ZA-DODELU-SREDSTAVA-NAMENjENIH-STVARANjU-I-POBOLjSANjU-USLOVA-STANOVANjA-INTERNO-RASELjENIH-LICA–DOK-SU-U-RASELjENISTVU,-KROZ-NABAVKU-GRA%C3%90EVINSKOG-MATERIJALA_3293_cir

Čitaj dalje...

Prijavljivanje štete na objektima od junskog nevremena

SMEDEREVSKA PALANKA – 12. jul 2018 – Komisija za utvrđivanje štete izazvane elementarnom nepogodom, poplavama i gradom u maju i junu ove godine na teritoriji Opštine Smederevska Palanka pozvala je građane da prijave štete nastale na porodičnim stambenim objektima.

Javni poziv je raspisan za sve koji su pretrpeli štetu na objektima u mestima u kojima je proglašena vanredna situacija a to su sela Golobok, Azanja, Grčac i Vlaški Do.

Rok za prijavljivanje je 15 dana, najkasnije dakle do 27. jula. Prijavljivanje je svakog radnog dana od 7 do 15 časova u Maloj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka ili u mesnim kancelarijima. Nakon isteka ovog roka neće biti razmatrane dodatne prijave.

Čitaj dalje...

Javni poziv za izvođače radova na krpljenju ulica i puteva

SMEDEREVSKA PALANKA, 20. februar 2018 – Opštinska uprava opštine Smederevska Palanka raspisala je juče i danas javne pozive za podnošenje ponuda za radove na krpljenju udarnih rupa na ulicama na teritoriji gradskog područja opštine, kao i za krpljenje lokalnih puteva, sanaciju i parcijalno presvlačenje na seoskom području opštine Smederevska Palanka.

Zainteresovani mogu da preuzmu konkursnu dokumentaciju sa portala za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs, sa sajta www.smederevskapalanka.rs ili lično u prostorijama Opštinske uprave. Za prvi poziv, za gradsko područje, rok za podnošenje ponuda je 28. februar do podneva, a za drugi, seosko područje, to je 1. mart, takođe do 12 sati.

Kriterijum za dodelu ugovora kod oba poziva je „najniža ponuđena cena“.

Čitaj dalje...

Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih

SMEDEREVO, 12. februar 2018 – Grad Smederevo je objavio javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dohodovne aktivnosti, za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti.

Pomoć se dodeljuje kao jednokratna i bespovratna i odobrava se u robi i materijalu za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti u maksimalnom iznosu do RSD 200.000,00, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Uslovi, kriterijumi i potrebna dokumentacija objavljeni su u okviru poziva i na zvaničnom gradskom sajtu, a dokumentacija i informacije mogu da se dobiju u prostorijama Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave grada Smedereva, Ulica trg Republike broj 12-14 u Smederevu, svakog radnog dana u vremenu od 7 i 30 do15 sati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana (poziv objavljen 9. februara).

Čitaj dalje...