You are here

Poverenik zbog ugovora o Železari traži ocenu ustavnosti

BEOGRAD, 11. jul 2018 – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je Ustavnom sudu Republike Srbije Predlog za utvrđivanje neustavnosti člana 45 stav 4 Zakona o zaštiti konkurencije. Kao jedan od ključnih argumenata naveden je Ugovor o pružanju usluga upravlјanja Železarom Smederevo sa HPK ENGINEERING B.V. iz Beograda i HPK ENGINEERING B.V. iz Amsterdama, koji je bio „zaštićen“ i nedostupan javnosti pozivanjem na ovu odredbu.

„Tada su nadležni, pozivajući se na odredbu Zakona o zaštiti konkurencije, uvid u sadržinu ovog ugovora zaklјučenog sa ekipom kontraverznih biznismena, uskratili i javnosti i Povereniku. Iako je još prilikom potpisivanja ugovora najavlјeno da će biti dostupan javnosti, čak i danas, i pored naloga Poverenika i nakon što je od zaklјučenja ugovora prošlo više od tri godine, a Železara Smederevo prešla u strano vlasništvo, javnost nije dobila informacije o sadržini Ugovora, međusobnim obavezama ugovornih strana i efektima. Samo nezvanično, ali prilično pouzdano, u javnost su stigli podaci da su efekti ugovora bili katastrofalni i da je ta godina poslovanja izvesno jedna od najgorih u istoriji Železare. Informacije o eventualnoj koristi koju je neko od toga imao, kao i odgovornosti, izostale su potpuno“, stoji između ostalog u zahtevu Poverenika Rodoljuba Šabića za pokretanje postupka.

Nezavisno od postupanja Poverenika, objašnjava se dalje, prisustvo navedene odredbe Zakona o zaštiti konkurencije u pravnom poretku objektivno izaziva sukob zakona, dovodi u pitanje Ustavom zajemčeno jedinstvo pravnog sistema, i samim tim proizvodi konkretne dileme kod postupajućih organa. Reč je o odredbi koja predviđa da podaci koje „zaštiti“ Komisija za zaštitu konkurencije „nemaju svojstvo informacija od javnog značaja u smislu zakona kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja“. Tako se navedeni podaci, tvrdi se u zahtevu, žele u potpunosti, nezavisno od okolnosti, isklјučiti od domašaja javnosti, što je potpuno suprotno rešenjima iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kojim se na jedinstven način uređuje ostvarivanje prava javnosti.

Foto:MC

Related posts