Ove godine četvrto Zajedničko istraživanje reke Dunav

23. jun 2019 – Joint Danube Survey ili, u prevodu, Zajedničko istraživanje Dunava, naziv je obimnog projekta koji se organizuje na svakih šest godina, usklađeno sa ciklusom planova upravljanja vodama, a u organizaciji Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav. Reč je o jednom od najopsežnijih istraživanja u praćenju površinskih voda u svetu, koje se ove godine organizuje po četvrti put, uključuje…

ČITAJ DALJE