Objavljena Jedinstvena lista kvalifikacija u Republici Srbiji

31. decembar 2020 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencija za kvalifikacije sačinili su  i juče objavili Jedinstvenu listu kvalifikacija Republike Srbije, u kojoj je objedinjeno više od 4.000 kvalifikacija za sve nivoe obrazovanja. Lista kvalifikacija predstavlja jedan od osnovnih instrumenata za praćenje usklađenosti potreba tržišta rada i obrazovanja, kao i za planiranje i vođenje javnih politika u…

ČITAJ DALJE