Vanredno prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera do 15. maja

10. mart 2024 – Agencija za sprečavanje korupcije objavila je da je javnim funkcionerima rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda 15. maj 2024. godine. Javni funkcioner je svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organu javne vlasti, lica koja su neposredno birana od strane građana i ona koje bira, postavlja ili imenuje Narodna skupština, predsednik Republike, Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Vlada Republike Srbije, skupština autonomne pokrajine, vlada autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave.

Imovina i prihodi se vanredno prijavljuju sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja. Bitna promena postoji kad su uvećani ili umanjeni imovina i prihodi koji, prema prethodnom Izveštaju, prelaze prosečnu godišnju zaradu bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji ili kad je promenjena struktura te imovine.

Na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku prosečna godišnja zarada bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2023. godinu iznosi 1.032.084 dinara.

Iz Agencije podsećaju da su i lica kojima je prestala javna funkcija dužna da vanredno prijave imovinu i prihode u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

Oni koji ne prijave promenu imovine ili prihoda, po važećem Zakonu o sprečavanju korupcije, mogu da budu kažnjeni iznosom od 50.000 do 150.000 dinara, kada su u pitanju fizička, odnosno od 500.000 do 2.000.000 dinara kada se radi o pravnim licima koja ne dostave obaveštenje u skladu sa članom 53. ovog zakona.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!