Site icon podunavlje.info

Danas je Svetski dan deteta – 20. novembar (video)

20, novembar 2023 – Danas se u celom svetu, i u Srbiji, obeležava Svetski dan deteta. Ovo je dan kada je usvojena Konvencija o pravima deteta, najratifikovaniji dokument o ljudskim pravima u istoriji. To je dan kada se slavi napredak koji je postignut za decu,.Sva deca imaju sva prava iz ove Konvencije, bez obzira na to ko su, gde žive, šta im roditelji rade, da li su siromašni ili bogati, kojim jezikom govore, kojoj religiji ili kulturi pripadaju, da li imaju neku smetnju u razvoju ili invaliditet.

Tokom proteklih decenija postignut je značajan napredak u pogledu stanja dece u oblastima zdravstvene zaštite, obrazovanja, i socijalne zaštite, pa ipak…

U Srbiji deca čine samo 17.3% stanovništva.

Zato moramo da nastavimo da radimo zajedno kako bi svako dete preživelo i napredovalo, kako bi ostvarilo svoja prava i svoj pun potencijal, od ranog detinjstva do adolescencije, poručuju iz UNICEF-a u Srbiji.

 

Exit mobile version