Danas je Svetski dan deteta – 20. novembar (video)

20, novembar 2023 – Danas se u celom svetu, i u Srbiji, obeležava Svetski dan deteta. Ovo je dan kada je usvojena Konvencija o pravima deteta, najratifikovaniji dokument o ljudskim pravima u istoriji. To je dan kada se slavi napredak koji je postignut za decu,.Sva deca imaju sva prava iz ove Konvencije, bez obzira na to ko su, gde žive, šta im roditelji rade, da li su siromašni ili bogati, kojim jezikom govore, kojoj religiji ili kulturi pripadaju, da li imaju neku smetnju u razvoju ili invaliditet.

Tokom proteklih decenija postignut je značajan napredak u pogledu stanja dece u oblastima zdravstvene zaštite, obrazovanja, i socijalne zaštite, pa ipak…

U Srbiji deca čine samo 17.3% stanovništva.

  • 3% dece žive u apsolutnom siromaštvu, a čak 24.2% dece živi na granici siromaštva, dok 22.2% mladih do 24 godine starosti nezaposleno
  • 31% dece još uvek nije primilo sve obavezne vakcine u predviđenom roku
  • danas 61% dece uzrasta od 3-5 godina ide u vrtić, a procenat je značajno niži kada su u pitanju deca iz siromašnih porodica – tek 11%, a za decu iz romskih naselja samo 7%.
  • Iako danas više devojčica iz romskih naselja ide u srednju školu, to je i dalje daleko od nacionalnog proseka, koji je tri puta veći
  • Čak 16 % mladih starosti 15 – 24 godine niti rade niti se školuje
  • 70% dece koja žive u ustanovama su deca sa smetnjama u razvoju
  • čak 45% dece je izloženo nasilnim metodama disciplinovanja kod kuće koje negativno utiču na njihov razvoj
  • više od polovine devojaka iz romskih naselja se uda pre navršene 18-te godine, dok je procenat za devojke iz opšte populacije 5.5%

Zato moramo da nastavimo da radimo zajedno kako bi svako dete preživelo i napredovalo, kako bi ostvarilo svoja prava i svoj pun potencijal, od ranog detinjstva do adolescencije, poručuju iz UNICEF-a u Srbiji.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!