Izrada projekta za rekonstrukciju i sanaciju Spomen doma u Lozoviku

VELIKA PLANA, 10. novembar 2023 – Opština Velika Plana je raspisala javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za Spomen dom u Lozoviku. Projekat je za restauraciju i sanaciju zgrade podignute 1939. godine kao Spomen-dom kralju Aleksandru i izginulim ratnicima u do tada minulim ratovima za oslobođenje i ujedinjenje.

Projektnom dokumentacijom treba predvideti sve neophodne intervencije na objektu -rekonstrukciju/obnova svih etaža, uklanjanje svih naknadnih dogradnji, sanaciju fasade, saniranje svih zidova i međuspratnih konstrukcija objekta, zamenu ili reparaciju/restauraciju fasadne i unutrašnje stolarije i bravarije, kao i formiranje sanitarnih čvorova na svim etažama u skladu sa budućom namenom.

Zgrada spomen doma biće javne i kulturne namene pa je projektom potrebno u zgradi predvideti multi funkcionalni prostor. Namena objekta će precizno biti definisana od strane vlasnika objekta nakon potpisivanja ugovora za izradu projektne dokumentacije, navodi se u prilogu koji prati objavu javne nabavke.

Za izradu ovog projekta procenjena vrednost je 830.000 dinara bez PDV-a, a rok za prijavljivanje zainteresovanih je 17. novembar.

 

 

 

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!