Najjeftinije će, izgleda, ove zime biti grejanje na drva, a najskuplje na struju

16. oktobar 2023 – Agencija za energetiku Republike Srbije danas je objavila detaljan, pun podataka i brojki tekst o tome šta i koliko košta kada je grejanje u pitanju. S obzirom da grejne sezona tek kreće, nije loše informisati se, ukoliko ste još u dilemi čime da se grejete.

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 m2 na 20oC u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh (150 kWh/m2 je prosečna procenjena potrošnja za grejanje u Srbiji). Pri analizi troškova energije za grejanje uzima se u obzir efikasnost uređaja koji se koriste.

Najniže troškove energije za grejanje, za navedene uslove, u grejnoj sezoni 2023/2024. (prema cenama iz prve polovine oktobra 2023.) imaće domaćinstva koja se greju korišćenjem drva u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 6.790 dinara po m3) i ukoliko domaćinstva imaju novije peći čija je efikasnost veća, npr. 65% će koštati 56 hilјada dinara. Značajno veće troškove, 92,5 hilјada dinara, će imati domaćinstva koja koriste skuplјe ogrevno drvo (sa cenom 9.500 dinara po m3) i imaju peći niže efikasnosti. Nešto niži troškovi od 84,6 hilјada dinara će biti za domaćinstva koja koriste pelet, ako se sagoreva u efikasnijim pećima konstruisanim za ovo gorivo.

Grejanje korišćenjem prirodnog gasa će i ove grejne sezone biti povolјno u odnosu na druge vidove grejanja jer će iznositi 59,5 hilјada dinara, što je za samo 3,5 hilјada dinara skuplјe od najpovolјnijeg grejanja korišćenjem drveta.

Troškovi grejanja na ugalј se nisu promenili u odnosu na prethodnu grejnu sezonu i iznosiće od 71,9 do 77,7 hilјada dinara, zavisno od vrste uglјa koji se koristi.

Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 81,7 hilјada dinara, ali samo ukoliko se isklјučivo koristi jeftinija noćna električna energija. Dopunjavanje peći korišćenjem skuplјe električne energije samo tokom dva sata dnevno, uvećava troškove za 40%, tako da oni iznose 113,6 hilјada dinara.

Najveće troškove energije za grejanje imaće domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan butan gas i lož ulјe. Za nabavku energenata ili energije, koja je potrebna za grejanje prosečnog stana tokom cele sezone, ona moraju izdvojiti oko 200 hilјada dinara za električnu energiju, 173 hilјade dinara za lož ulјe i 156 hilјada dinara za propan butan gas.

U odnosu na prethodnu godinu cena uglјa nije promenjena, dok su cene ogrevnog drveta manje za oko 11% i peleta su manje za 12%. Cena propan butan gasa je manja za 7%, kao i cena lož ulјa koja je smanjena za 8%. Cena prirodnog gasa za domaćinstva je povećana za 31%, dok je grejanje na struju skuplјe za oko 27%.

Navedeni iznosi obuhvataju samo troškove nabavke energije, odnosno goriva, a ne obuhvataju investicione troškove (npr. nabavku peći i ugradnju instalacija centralnog grejanja) i troškove periodičnih pregleda i održavanja, ograđuju se na kraju teksta Agencije, uz savet da pri izboru načina grejanja tražite pomoć stručnjaka. Ukoliko ste u mogućnosti, takođe savetuju, izolujte vaš stambeni prostor i promenite prozore, a ukoliko kupujete nove peći i kotlove, izaberite one koje su energetski što efikasniji.

 

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!