U izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja izbrisane lokalne samouprave

6. septembar 2023 – U skupštinskoj proceduri, na zasedanju koje je počelo juče, nalaze se i izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja. Među mnogim novinama nekako nezapaženo je prošla izmena koja praktično ostavlja bez sredstva od naplaćenih kazni na njihovoj teritoriji lokalne samouprave, što je dosadašnji tekst zakona regulisao. Sada je sve centralizovano, sve pare idu državi, pa ako se ona seti lokalnih samouprava seti…

Naime, član 17. menja se i glasi: „Sredstva od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima pripadaju budžetu Republike Srbije. Za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opredeljuju se sredstva u budžetu Republike Srbije, na razdelu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove”.

Do ovih predloženih izmena zakonа, podsetimo, bilo je propisano: „Sredstva od novčanih kazni se raspodeljuju budžetu Republike Srbije i budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, tako da 70% sredstava od novčanih kazni pripada budžetu Republike Srbije; 30% sredstava od novčanih kazni pripada budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen“.

Ono, pisalo je i da „sredstva od novčanih kazni koja pripadaju jedinici lokalne samouprave se raspodeljuju tako da se 50% sredstava koristi za popravljanje saobraćajne infrastrukture jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen“, kao i da se „ 50% sredstava koristi za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen“.

Naravno da je bilo nenamenskog trošenja sredstava, da su od tih para kupovana vozila, opremani kabineti, štampani flajeri koji su na kraju završavali u kontejnerima, ali to sve ne znači da će centralizacijom, kada se sve pare slivaju državi, biti nešto bolje. Naprotiv. Ovo daje još veće mogućnosti zloupotrebe, jer će sa gomile para koja završi u državnoj kasi moći da se finansira šta se državi prohte, šta joj u trenutku odgovara. Možda ponešto pretekne i za bezbednost saobraćaja. Možda.

Da li će se i koliko vratiti lokalnim samoupravama odlučivaće se, očigledno, „na najvišem mestu“, što samo po sebi daje priliku za manipulisanje, da budu „nagrađeni“ oni koji ponekom kriterijumu to „zaslužuju“. To ako bude ono „možda“.

Dakle, kada se izmene i dopune usvoje, da znate, kada vam naplate kaznu, ako ste do sada na taj način koliko-toliko pomagali bezbednost saobraćaja na lokalu, od sada to neće biti slučaj. Vaše pare idu direktno državi, u punom iznosu, ništa lokalu, a šta će biti dalje s njima…

Foto/ilustracija: MUP Srbije

Skorašnji članci

error: Content is protected !!