Trasa puta od Pančeva do Rumunije – deo ide kroz kovinsku opštinu

5. jun 2023 – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine stavio je danas na rani javni uvid materijal za izradu prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-70, deonica Pančevo – Vršac – granični prelaz sa Rumunijom, čiji deo prolazi i kroz teritoriju Kovina, tačnije katastarsku opštinu Mramorak.

Put kroz Srbiju je dugačak 65 kilometara sa srpske strane, a sa rumunske strane autoput Temišvar – Moravica. državna granica, ima dužinu ode približno 78 kilometara.

U toku ove godine planiran je nastavak izrade tehničke dokumentacije za putni pravac kroz Srbiju, a za potrebe izrade Prostornog plana i Izveštaja o proceni uticaja plana na životnu sredinu iz budžeta AP Vojvodine, izdvojeno je 36,1 milion dinara.

Površina područja iznosi oko 980 kvadratnih kilometara, a prostornim planom se utvrđuje koridor brze saobraćajnice državnog puta u ukupnoj širini od 700 metara.
U planu se navodi da putnu mrežu u koridoru budućeg autoputa državnog puta IA reda, deonica Pančevo-Vršac-granica sa Rumunijom, pored državnih puteva I i II reda, čine i opštinski i nekategorisani putevi u koji se nalaze u zoni koridora autoputa koji zahtevaju odgovarajući tretman u konfliktu sa putem najvišeg hijerarhijskog nivoa (rekonstrukcija, rehabilitacija, relokacija/dislokacija).
Ističe se i da će izgradnja autoputa kroz Južni Banat direktno doprineti bržem razvoju Pančeva, Vršca, Alibunara, Kovina i Plandišta, koji se neposredno vezuju za ovaj koridor.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!