Tender za održavanje objekata za zaštitu od poplava na brani Kudreč

22. maj 2023 – Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode objavilo je javcnu nabavku za redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na Vodnoj jedinici „Jasenica – Smederevska Palanka“ na deonici M.5.1 – brana „Kudreč 1 i 2“.

Vrednost je procenjena na 2.643.460 dinara bez PDV-a, a rok za prijavljivanje je 5. jun, a za završetak radova 31.12.2023.

Ovakve brane, čija je jedina funkcija zaštita od poplava, specifični su objekti koji imaju jedini zadatak da pri velikim vodama zadrže poplavni talas, ili ga transformišu, i na taj način zaštite od poplava stanovništvo, naselјa i sva druga materijalna dobra nizvodno, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Foto/ilustracijahttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jezero_Kudrec2.jpg

Skorašnji članci

error: Content is protected !!