Pozivi lokalnim samoupravama za dodelu sredstava za izbegle i raseljene

29. april 2023 – Komesarijat za izbeglice i migracije raspisao je četiri javna poziva za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, za dodelu sredstava koja su namenjena pobolјšanju uslova života za interno raselјena lica dok su u raselјeništvu i izbeglištvu, a koje žive na njihovoj teritoriji.

Maksimalan iznos sredstava namenjenih pobolјšanju uslova života interno raselјenih lica dok su u raselјeništvu i izbeglica po jedinici lokalne samouprave iznosi 8.000.000 dinara za građevinski materijal i opremu namenjenu za završetak ili adaptaciju stambenog objekta i 19.500.000 dinara za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti.

Javni poziv traje do 15. maja, nakon čega će biti izabrane jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju propisane uslove. Tekst javnog poziva, prijavni obrazac, kao i ostala dokumentacija nalazi se na internet-stranici Komesarijata za izbeglice i migracije.

Komesarijat za izbeglice i migracije je u ovoj godini, iz budžeta Republike Srbije, obezbedio 210 miliona dinara za rešavanje stambenih potreba izbeglica i 220 miliona dinara za rešavanje stambenih potreba interno raselјenih lica dok su u raselјeništvu, koje će se putem javnih poziva raspodeliti jedinicama lokalne samouprave za najugroženije porodice.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!