Optužen da je skladištio opasan otpad – preti mu šest meseci zatvora

SMEDEREVO, 21. april 2023 – Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu podnelo je optužni predlog protiv D. J. (47). On je kao odgovorno lice u svojoj preduzetničkoj radnji, protivno propisima, skladištio opasan otpad i to otpadne bojlere, šporete, mašine za pranje veša i sudova, frižidere i zamzivače, opremu za osvetlјenje i praćenje i nadzor, lap-top računare i monitore, zatim kompresore od rashladnih uređaja u količini preko 100 komada, zaulјene sklopove motora i menjača od otpadnih vozila, više od 100 komada. Inspekcijskim pregledom Republičkog inspektora za zaštitu životne sredine konstatovan je elektronski i električni otpad svih razreda i indeksnih brojeva, kao i ukupna količina, koji je optuženi skladištio bez dozvole nadležnog organa i na način kojim se ugrožava životna sredina.

Optužnim aktom je predloženo da se osudi na kaznu zatvora u trajanju 6 meseci kao i novčanu kaznu, jer je izvršio krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvolјeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija iz čl. 266. st. 1 . KZ.

Kategorizacija otpada izvršena u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada, kao i Pravilnikom o kategoriji, ispitivanju i klasifikacije otpada kojima se, između ostalog, predviđa da se skladištenje ima vršiti na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlјa lјudi i životne sredine. Takođe su Katalogom otpada predviđene liste otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju, komponenti koje ga čine opasnim, postupaka odlaganja i ponovnog korišćenja, granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti itd. Pored navedenog, propisi utvrđuju i vrste parametara za određivanje fizičko-hemijskih osobina,  vrste parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretmana; vrste parametara za ispitivanje otpada i ispitivanje eluata namenjenog odlaganju; vrste, sadržina i obrazac izveštaja o ispitivanju otpada i način i postupak klasifikacije otpada, navodi se u saopštenju OPJT u Smederevu.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!