NSZ: Raspisani javni pozivi za finansijsku podršku za zapošljavanje

** 20.. februar 2023 -Nacionalna služba za zapošlјavanje raspisala je 13 javnih poziva/konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenima biti uklјučeno 21.205 lica, od kojih 2.285 osoba sa invaliditetom. Za ove namene planirano je izdvajanje 6,3 milijarde dinara i, kao i prethodnih godina, 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom, saopšteno je danas iz NSZ.

Dodatna sredstva biće obezbeđena iz budžeta autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave za učešće u realizaciji mera aktivne politike zapošlјavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošlјavanja.

Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošlјivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu  viška zaposlenih.

Većina javnih poziva/konkursa biće otvorena do 30. novembra 2023. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom  31. decembar 2023. godine.

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošlјavanje biće otvoren do 10. aprila 2023. godine, rok za podnošenje prijava potencijalnih izvođača javnih radova ističe 27. marta 2023. godine, dok je javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog na raspolaganju do 31. oktobra 2023. godine.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošlјavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošlјavanja, neophodna podrška,  podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima biće dostupne sajtu www. nsz.gov.rs, kao i putem zvanične stranice na društvenoj mreži LinkedIn.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!