Predstava „Marija Ručara“ u izvođenju Hleb teatra

SMEDEREVO, 25. novembar 2022 – Predstava Hleb teatra „Marija Ručara“ u režiji Sanje Krsmanović Tasić, rađena prema tekstu Dušana Matića i Aleksandra Vuča, u kojoj igraju Marta Keler, Jugoslav Hadžić, Danilo Karapandža, Sanja Krsmanović Tasić, biće izvedena ovog petka na ceni Velike dvorane smederevskog Centra za kulturu sa početkom u 20 sati, a ulaz je slobodan.

„Marija Ručara je scenska interpretacija nepravedno zaboravlјenog dela srpskih nadrealističkih pesnika Dušana Matića i Aleksandra Vuča. Poema je izašla u Knjižarnici ’Svetlost’ Lazara P. Vukićevića iz Beograda, 1935. godine kao prva knjiga edicije „Poezija i kritika“, ali je još pre puštanja u prodaju bila zabranjena, a nepovezani primerci uništeni. Marija Ručara i u sadašnjem vremenu snažno progovara o položaju žene, radnice i predstavlјa jasan krik obespravlјene žene, kao svih nas koji smo ućutkani i čije se mišlјenje i stav o gradu i zemlјi u kojoj živimo ne uvažava, već je najglasniji zov profita a surovo eksploatisanje lјudi, prirode, zemlјe vidlјivo na svakom koraku. Kroz ovu temu, želimo da ukažemo na potencijalne perspektive prevazilaženja i revolucionarizovanja uslova svakodnevnog života u vreme globalnog neoliberalnog kapitalizma, njegovih paradigmi, politika, tehnika kontrole, zastrašivanja, uslova rada, migracijskih režima i demokratije“, reči su  autorskog tima o predstavi.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!