Javna nabavka: Ko će kontrolisati kvalitet vazduha u Smederevu

SMEDEREVO, 8. oktobar 2022 – Grad Smederevo je raspisao javnu nabavku za uslugu kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji ovog grada. Predviđeno je merenje na tri mesta: kod Centra za kulturu, Karađorđeva 5-7, u Ralji, Lole Ribara 4 i Vranovu, Radisava Maksića 11.

Na sve tri merne stanice treba da se mere i evidentiraju podaci o koncentraciji suspendovanih čestica PM10, kao i sadržaj teških metala (olovo, arsen, kadmijum, nikl) u suspendovanim česticama PM10, a na onoj u centru grada još i sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika, isto i u Vranovu.

Zainteresovani za obavljanje ovog posla na oglas treba treba da se prijave do 18. oktobra.

Za razliku od ranijih godina, kada je ovakva javna nabavka raspisivana, ovoga puta nije navedena procenjena vrednost. Prošle godine, podsetimo, ugovor o realizaciji tog posla dodeljen je Zavodu za javno zdravlje Pančevo, a vrednost je bila procenjena na dva i po miliona dinara.

Foto/arhiva: podunavlje.info©

Skorašnji članci

error: Content is protected !!