Cene dozvola za rekreativni ribolov ostaju nepromenjene u 2023. godini

13. septembar 2022 – U „Službenom glasniku“ broj 99/2022 objavljen je Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2023, a koji će biti primenjivan od 1. januara sledeće godine. Pravilnikom je propisano da vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 7.000 dinara, a dozvala je upola jeftinija, 3.500 dinara, za starije od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60 do 80 odsto.

Vrednost dnevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjima je 1.000 dinara, dok višednevna dozvola košta 2.000 dinara. Međutim, ako ribolovci žele da zabace udice u nekom od zaštićenih područja moraće da dodatno plate – od 2.000 do 10.000 dinara. Jer, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području, za sva lica, iznosi 4.000 dinara, osim za pojedina zaštićena područja. Najskuplja je dozvola za ribolov u zaštićenom području Predeo izuzetnih odlika ‘Klisura reke Gradac’ i ona košta 10.000 dinara.

Foto/ilustracija: podunavlje.info©

Skorašnji članci