Tender za sistem umrežavanja i sinhronizacije semafora u Smederevu

SMEDEREVO, 28. avgust 2022 – Smederevska Gradska uprava je na portalu javnih nabavki objavila oglas kojim se traže oni koji će izraditi i realizovati projekat koordiniranja rada i umrežavanja svetlosne saobraćajne signalizacije na ulicama na teritoriji grada Smedereva. Vrednost posla je procenjena na 3.333.333,33 dinara bez PDV-a, a zainteresovani treba ponude da dostave do 8. septembra.

Potrebno je za sve raskrsnice opremljene svetlosnom signalizacijom izraditi projekat i izvesti radove kojim bi se obezbedio neprekidan daljinski pristup komandnim uređajima putem bežične komunikacione mreže, a radi neprekidnog i kompletnog uvida u njihovu tehničku i funkcionalnu ispravnost, ispravnost spoljne opreme i načina rada signala, kao i radi obezbeđenja mogućnosti daljinske promene režima rada signala, njegove korekcije ili unapređenja, navodi se u dokumentaciji koja prati ovu javnu nabavku.

Da bi set o učinilo, navodi se dalje, neophodna je adaptacija postojećih semaforskih uređaja za radu u sistemu dalјinskog upravlјanja,       instalacija komunikacionih modema po svakom uređaju, priprema servera i korisničkog softvera/aplikacije za nadzor semaforske opreme, kao i izrada virtuelnog modela svake pojedinačne raskrsnice koje su predmet dalјinskog nadzora i upravlјanja.

Foto/ilustracija: podunavlje.info©

Skorašnji članci

error: Content is protected !!