Apelacioni sud ukinuo presudu okrivljenima za ubistvo Stefana Filića

2. avgust 2022 – Presudom Višeg suda u Smederevu od 5. januara 2022. godine zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela teško ubistvo Nikola Bojović je osuđen na kaznu zatvora od 18, a Mitar Pandurević na 15 godina. Oni su, podsetimo, 2. februara 2020. godine, u Velikoj Plani, ispred diskoteke „Brodolom“, bez ikakvog povoda, udarcima pesnicama i nogama, usmrtili Stefana Filića (19). Sada je, kako je objavljeno na zvaničnoj stranci Apelacionog suda, prvostepena presuda ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Na prvostepenu presudu žalili su se, svako iz svog razloga, i Viši javni tužilac u Smederevu, okrivljeni Mitar Pandurević i njegovi branioci, kao i branilac okrivljenog Nikole Bojovića.

Okrivlјeni su oglašeni krivim što su 2. februara 2020. godine, u Velikoj Plani, kako se navodi u presudi Apelacionog suda, pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, zajedničkim radnjama izvršenja, lišili života sada pok. oštećenog Stefana Filića, pri čemu je zbog alkoholemije srednjeg stepena od 1,7 promila, u kojoj se nalazio okrivljeni Bojović, i alkoholemije lakog stepena od 1,45 promila, kod okrivlljenog Pandurevića, njihova uračunlјivost bila smanjena do stepena bitnog ali ne i bitno.

Oni su prilikom izlaska iz diskoteke, navodi se dalje, prolazeći pored oštećenog Filića, koji je bio u društvu sa maloletnim V. J. i M. R, jedno vreme zajedno prolazili ulicom, a kada se maloletni M. R. u jednom trenutku nasmejao na šalu koju je izgovorio Bojović, ovaj mu se obratio rečima: „Šta se ti smeješ?“ i, bez ikakvog povoda, udario ga dlanom otvorene šake u predelu potilјka. Tada je pokojni Filić pokušao da ga smiri rečima: „Nemojte da nas dirate, smirite se“, a Bojović ga je tada, bez ikakvog povoda, udario nekoliko puta, u čemu mu se pridružio i Pandurević. Nakon više takvih udaraca, Pandurević je odgurnuo Filića, koji je sa ivice trotoara pao na ulicu, a dok je ležao prišao mu je Bojović i šutnuo ga nogom u glavu. Od zadobijenih povreda je, i pored preduzetih mera lečenja, Filić preminuo 3. februara 2020. godine.

Apelacioni sud u Beogradu doneo je rešenje Kž1 228/22 kojim je, usvajanjem žalbe okrivljenog Mitra Pandurevića i njegovih branilaca, kao i povodom žalbe branioca okrivljenog Nikole Bojovića po službenoj dužnosti, dakle, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Po nalaženju Apelacionog suda osnovano se žalbama okrivljenog Mitra Pandurevića i njegovih branilaca osporava zaklјučak prvostepenog suda da se u protivpravnim radnjama ovog okrivlјenog stiču objektivna i subjektivna obeležja krivičnog dela teško ubistvo, navodima da prvostepeni sud o činjenicama koje su predmet dokazivanja u pogledu pravne ocene dela nije dao jasne i argumentovane razloge u odnosu na vinost ovog okrivlјenog – u pogledu njegovog psihičkog odnosa prema učinjenom krivičnom delu, odnosno posledici koja je nastupila. Naime, po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud ne daje nedvosmislene razloge za svoj zaklјučak da su okrivlјeni zajednički preduzimali sve radnje, pa se ne može prihvatiti da su odlučne činjenice od značaja za pravilno i zakonito presuđenje u dovolјnoj meri razjašnjene.

Imajući u vidu da se okrivlјenima stavlјa na teret da su krivično delo izvršili u saizvršilaštvu, stoji u presudi Apelacionog suda, da su njihove protivpravne radnje sadržane i opisane u istom činjeničnom opisu, prvostepena presuda je morala biti ukinuta po službenoj dužnosti i u odnosu na okrivljenog Bojovića, a radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i istovremenog presuđenja.

Foto/ilustracija: Apelacioni sud u Beogradu, zvanična Internet stranica, Stefan Filić, privatna arhiva

Skorašnji članci

error: Content is protected !!