Novi pravilnik za kafu: A od sada će kafom moći da se zove samo…

22. maj 2022 – Poslednjeg dana maja na snagu stupa novi Pravilnik o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, zamena za kafu, kao i srodnih proizvoda. Ništa čudno i ništa novo, svako malo Ministarstvo poljoprivrede ili neko drugo objavljuje neki pravilnik, razlika je u tome što će ovaj doneti velike promene na tržištu: od 31. maja mnogi proizvodi koji su do sada na kesici imali natpis „kafa“ neće moći da ga zadrže. Razlog: više nijedna „kafa“ na policama u trgovinama neće smeti da nosi taj naziv ukoliko u njoj ima makar i zrno neke žitarice, soje, graška, žira, leblebije ili cikorije. Ovakve mešavine na ambalaži će morati da nose natpise „proizvod na bazi kafe“. Skrob, koji sada može da se nađe kao sastavni deo mnogih „kafa“, od tog datuma u potpunosti je zabranjen.

Proizvođačka specifikacija moraće da sadrži naziv proizvoda, kao i trgovačko ime, ako ga proizvod ima, kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje, podatke o vrsti i količini sastojaka koji se upotreblјavaju u proizvodnji i preradi, osnovne uslove kvaliteta i izveštaj o izvršenom ispitivanju kvaliteta, kao i podatke iz deklaracije u skladu sa ovim pravilnikom i propisom.

Sirova kafa, u zavisnosti od botaničke vrste,  po ovom pravilniku, razvrstavana je u pet vrsta i nema nijedne više: Arabika kafa (Coffea arabica Linnaeus);Robusta kafa (Coffea canephora Pierre ex Froehner); Liberika kafa (Coffea liberica Hiern); Ekscelsa kafa (Coffea dewevrei De Wild i Durand var. Excelsa Chevalier) i Arabusta kafa (hibrid između Coffea arabica x Coffea canephora Capot i Ake Assi).

Novi Pravilnik o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda usvojen je još u decembru 2020. godine, ali je njegova primena odložena za 31. maj 2022, baš zbog toga da bi proizvođači imali vremena da usaglase svoju proizvodnju sa novim pravilima i prilagode se novom načinu deklarisanja.

Ipak, još neko vreme ćemo nailazizti na natpis „kafa“ i na onom što, makar u celosti, to nije; ovim  pravilnikom je predviđena i mogućnost da „proizvodi koji su deklarisani, odnosno označeni do dana početka primene ovog pravilnika, a koji ne ispunjavaju propisane uslove, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja“. To bi značilo da će, u praksi, ipak na trgovinskim rafovima i u junu, možda još nekom mesecu, moći da se pronađe poneka „zalutala“ kafa – koja to, po narečenom pravilniku, više nije. Pržena zrnca kafe traju mesec dana, dok mlevena kafa, u zatvorenom pakovanju, može da stoji tri do šest meseci.

Foto/ilustracije: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!