Poslednji dani za efiskalizaciju – nedoumice i drakonske kazne

27. april 2022 –  Do početka nove fiskalizacije ostalo je samo nekoliko dana, a obveznici imaju i dalje mnogo nedoumica oko korišćenja novih uređaja. Ono što je sigurno jeste da ukoliko se ne uključe u ovaj sistem ili pokušaju da ga zaobiđu – čekaju ih kazne.

Obveznici e-fiskalizacije moraju da evidentiraju svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja, da li je u pitanju gotovina, instant transfer odobrenja, ček, platna kartica ili drugi bezgotovinski način, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

To praktično znači da će do sada tako često izdavanje, recimo u kafićima, papira koji predstavlja nekakav predračun i novac naplaćen na taj način je mogao ali nije morao da završi u kasi biti prošlost.

Poreski obveznici, dakle, od 1 maja moraju da izdaju nove fiskalne račune sa QR kodom, kako bi nastavili da rade u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. U slučaju da se do 1. maja ne uključe u sistem efiskalizacije očekuju ih drakonske kazne – od 300.000, pa sve do dva miiona dinara.

Kazna je predviđena i ako obveznik fiskalizacije od 1. maja ne izda fiskalni račun, kao i kada račun ne sadrži obavezne propisane podatke, ali u slučaju da fiskalni račun sadrži neispravne podatke od značaja za visinu poreske obaveze.

Ako obveznik ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi putem stalne internet veze u realnom vremenu.

Za prekršaje će se pored pravnog lica, kazniti i odgovorno lice u pravnom licu obvezniku fiskalizacije i to novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Za ove prekršaje kazniće se preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

I, ne manje važno, odgovornost ima i fizičko lice koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, a koje nije preduzetnik  – ako napravi pomenute prekršaje biće kažnjeno novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

Skorašnji članci