Oni kojima stižu pozivi za glasanje za nepoznate osobe da prijave MUP-u

28. mart 2022 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je, povodom navoda Posmatračke misije CRTA, da na adrese građana stižu pozivi za glasanje za nepoznate osobe, poziv građanima da se u tom slučaju obrate Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Građani, vlasnici nepokretnosti, mogu od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražiti proveru, odnosno podatke o osobama prijavljenim na njihovoj adresi, jer se prijava prebivališta može izvršiti pre svega uz njihovu saglasnost, a takođe mogu pokrenuti i postupak za njihovu odjavu.

I ovom prilikom Ministarstvo ističe da je Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku propisano, između ostalog, da se u Jedinstveni birački spisak upisuju lica koja imaju biračko pravo, a prema mestu njihovog prebivališta.

Evidenciju o prebivalištu građana, u skladu sa zakonom, vodi nadležni organ, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok se Jedinstveni birački spisak, kao evidencija o biračima, na osnovu iste ažurira.

Po pitanju predloga da se na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave omogući uvid u podatke o biračima po mestu prebivališta, ovo ministarstvo je na osnovu preporuka ODIHR u prethodnom periodu izvršilo neophodne izmene i omogućilo pristup podacima iz biračkog spiska u meri koja je dozvoljena i celishodna u skladu sa propisima.

Ministarstvo još jednom poziva sve građane da provere svoje podatke u Jedinstvenom biračkom spisku na zvaničnoj internet stranici Ministarstva (https://upit.birackispisak.gov.rs) ili da se obrate jedinicama lokalne samouprave ukoliko je potrebno dopuniti ili izmeniti neke od njihovih ličnih podataka, što mogu učiniti do 30. marta za izbore koji će biti  održani 3. aprila 2022. godine.

Foto/ilustracija: privatna arhiva FB

Skorašnji članci

error: Content is protected !!