Počeli radovi na uklanjanju divljih deponija na teritoriji Smedereva

SMEDEREVO, 7. mart 2022 – Nakon što je izrađen Elaborat o utvrđivanju broja, količina i mesta nastanka divlјih deponija komunalnog otpada u 27 seoskih naselјa grada Smedereva, kao i raspisivanja javne nabavke za izvođenje radova planiranih u elaboratu, Smederevo je sa izvođačem radova potpisalo ugovor za radove na otklanjanju ovih divlјih deponija. Ugovor je zaklјučen na određeno vreme, zaklјučno sa 31.12.2023. godine, a planirana sredstva za njegovu realizaciju su u iznosu od 300 miliona dinara bez PDV-a.

Grad Smederevo je konkurisao i na javni poziv koji je raspisan od strane Ministarstva zaštite životne sredine, za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2022. godini. Ovaj projekat bi trebao da bude realizovan u saradnji sa lokalnim javnim komunalnim preduzećem, u ukupnom iznosu od oko 10 miliona dinara. Objavlјivanje rang liste korisnika sredstava se očekuje tokom narednog meseca.

Skorašnji članci