Prolećno spremanje grada – apel JKP Zelenilo i groblja Smederevo

SMEDEREVO, 7 februar 2022 – Bolje vreme poslednjih dana omogućilo je da radnici JKP Zelenilo i groblja, ranije nego što se moglo očekivati, počnu sa prolećnim spremanjem Smedereva. Ipak, da bi sve to imalo efekta, neophodna je i saradnja građana, pa su se iz ovog javnog komunalnog preduzeća zbog toga obratili saopštenjem i apelom.

Vremenski uslovi dozvolili su predah u radu zimske službe, ali ga uprkos velikom angažovanju, nećemo koristiti za odmor. U saradnji sa kolegama iz JP Gradsko stambeno koje poseduje mašinu adekvatnu za oslobađanje ivičnjaka od nanosa, započeli smo radove na generalnom čišćenju ulica. Uporedo sa mašinskim i ručnim čišćenjem radimo i pranje ulica kada god je za to pogodna temperatura. Ostali radovi koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom i uklanjanje divljih deponija odvijaju se po ustaljenom rasporedu.

Nastavljamo i akciju ozelenjavanja grada, a naši majstori pripremaju talpe i konstrukcije za obnovu ppostojećeg i postavljanje novog mobilijara. Proizvodnja prolećnog zasada je u toku i spremno dočekujemo najlepše godišnje doba, ali pomno pratimo vremensku prognozu imajući u vidu da zima još uvek traje. Mehanizacija kojom raspolažemo je u ispravnom stanju, a agregata za posipanje ulica i trotoara ima dovoljno na stanju.

Apelujemo na savest građana da nam pomognu, makar tako što nam neće odmagati, jer čistije i lepše Smederevo predstavlja zajednički cilj, pravo, ali i obavezu.

Skorašnji članci