Referendum i korona – preventivne mere na glasačkim mestima

9. januar 2021 – Republička izborna komisija na jučerašnjoj sednici donela je i Uputstvo za sprovođenje glasanja na republičkom referendumu raspisanom za 16. januar 2022. godine u uslovima epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Razmak između paravana za obezbeđivanje tajnosti glasanja mora da bude najmanje jedan i po metar, a ako neki građanin glasanju pristupi bez zaštitne maske, član glasačkog odbora koji je zadužen da rukuje UV lampom predaje mu zaštitnu masku i stara se o tome da je pravilno namesti na lice, navodi se u Uputstvu.

Uputstvo  određuje da prostorije glasačkog mesta moraju da budu dezinfikovane i provetrene 24 časa pre početka referenduma. Takođe, i tokom glasanje je potrebno što češće provetriti prostoriju, dezinfikovati radne površine, a naročito hemijske olovke koje su na mestima za glasanje na raspolaganju glasačima.

Sanitarne prostorije na glasačkom mestu treba da budu opremljene sapunom, papirnim ubrusima za brisanje ruku i kantom za smeće u kojoj treba da se nalazi kesa u za odlaganje iskorišćenih papirnih ubrusa, glasi jedna je od stavki u Uputstvu, koje kompletno možete da pročitate OVDE.

Foto: Republička izborna komisija         

Skorašnji članci

error: Content is protected !!