DRI: Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Grada Smedereva, 2. deo

SMEDEREVO, 5. januar 2022 – Državna revizorska institucija (DRI) objavila je Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Grada Smedereva u delu koji se odnosi na javne nabavke za 2019. i 2020. godinu i rashode za zaposlene za 2020. godinu, kao što smo već izvestili.

U nastavku prenosimo ostale zaključke, nalaze i preporuke Državne revizorske institucije.

DRI je u rezimeu pomenutog izveštaja zaključila i da su plate, dodaci, naknade, socijalni doprinosi, nagrade i druga davanja zaposlenim, izabranim, imenovanim i postavljenim licima isplaćeni u višem iznosu od 17,45 miliona dinara od propisanog.

U nalazima ovog izveštaja DRI navodi da broj zaposlenih lica na određeno vreme kod direktnih korisnika budžetskih sredstava grada Smedereva nije u skladu sa propisima za šest lica.

Dodaje se da su direktni korisnici budžetskih sredstava grada Smedereva u 2020. godini isplatili više 1,85 miliona dinara za plate, dodatke i naknade zaposlenima sa socijalnim doprinosima na teret poslodavca i izvršili obračun i isplatu socijalnih davanja zaposlenima u iznosu 14,14 miliona dinara suprotno propisima.

Gradska uprava grada Smedereva izvršila je obračun i isplatu naknada za rad članovima komisija angažovanih iz reda zaposlenih u iznosu 1,46 miliona dinara, suprotno zakonskim propisima, navodi DRI.

Državna revizorska institucija uputila je 11 preporuka, a odgovornim licima Grada Smedereva preporučeno je da:

– Pravilnike, Planove javnih nabavki i akta u toku postupka javne nabavke usklade sa Zakonom o javnim nabavkama i pozitivnim propisima;

– dobra i usluge za koje je Zakonom o javnim nabavkama predviđena obaveza sprovođenja odgovarajućeg postupka javne nabavke, nabavljaju po sprovedenom postupku; – sprovođenje postupaka javnih nabavki vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama;

– dodatno radno angažovanje lica na određeno vreme i po drugim osnovama van radnog odnosa, vrše u skladu sa propisima; -prilikom obračuna i isplate plata, dodataka i naknada da: – obračun i isplatu plata zaposlenima vrše primenom koeficijenata u skladu sa Uredbom; – da elemente za obračun i isplatu plate utvrde u skladu sa propisima; – radno angažovanje lica na određeno vreme radi povećanog obima posla u toku kalendarske godine vrše u skladu sa propisima; – da obračun i isplatu dodatka za prekovremeni rad vrše u skladu sa propisima; -obračun i isplatu dodatka za minuli rad zaposlenima vrše u skladu sa propisima; -isplatu socijalnih davanja zaposlenima vrše u skladu sa propisima; -zaposlenima isplaćuju naknade za rad u komisijama samo ako su naknade predviđene zakonskim propisima;

– izvršenje javnih nabavki vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i zaključenim ugovorima, kao i sa drugim propisima;

Grad Smederevo je u obavezi da u roku od 90 dana dostavi Odazivni izveštaj o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i dokaze o postupanju po datim preporukama, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije.

Foto/ilustracija: Podunavlje.info, grafikoni DRI

Skorašnji članci

error: Content is protected !!