Radinac – od 26 dana merenja 26 puta vazduh u kategoriji „Veoma loš“

SMEDEREVO, 4. januar 2022 –  Pošto ćemo na zvanični izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine verovatno čekati do septembra, Nacionalna ekološka asocijacija već 1. januara predstavila je izveštaj VAZDUH 2021 – Kvalitet vazduha u Republici Srbiji u toku 2021. godine, u kome su najvažnije informacije o zagađenosti vazduha za prošlu godinu.

Čak devet lokacija u Srbiji bi se na zajedničkoj listi sa EU našlo lošije plasirano u odnosu na najzagađeniji grad u Evropskoj uniji, čime bi, prema ovoj listi, koja koristi novoformiranu klasifikaciju po kojoj su sve srednje godišnje koncentracije PM2.5 iznad 25 μg/m3 svrstane u kategoriju „Veoma loš“. Među njima je Radinac, na visokom drugom mestu, uprkos činjenici da je merenje vršeno samo 26 dana, pošto je merna stanica postavljena u decembru, o čemu ste mogli da se informišete i na ovom portalu.

Kada je merenje koncentracije čestica PM2,5 u pitanju, i centar Smedereva je u prvih deset najlošijih, a ovde je merenje rađeno 320 dana u toku prošle godine i vazduh je bio loš 1.502 sat, a veoma loš 426.

Brine i podatak da je na stanici Smederevo Carina zabeleženo čak 3,8 puta više satnih prekoračenja granične vrednosti azot dioksida propisane Uredbom (69/18). Azot dioksid nastaje sagorevanjem goriva: uglja, nafte i plina. Ovom prilikom se stvara visoka temperatura što izaziva reakciju između kiseonika i elementarnog azota iz vazduha, a čiji su produkti oksidi azota. Azot dioksid može da se veže za hemoglobin pri čemu se stvara oksiazohemoglobin koji onemogućava osnovnu funkciju hemoglobina – prenos kiseonika. Jedinjenja azota se danas ubrajaju u grupu vodećih karcinogena pluća, želuca i mokraćne bešike.

Ima toga još, što bi stanovnicima Smedereva i okoline moglo da bude, na žalost, zanimljivo u ovom izveštaju, ali da nas ne optuže za širenje panike, ako vas interesuje možete da pogledate sami na VAZDUH 2021 – Kvalitet vazduha u Republici Srbiji u toku 2021. godine. Napominjemo da je reč o zvaničnim podacima, sa mernih stanica koje koristi Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

 

Skorašnji članci