Od danas minimalna cena rada po času 201,22 dinara

1. januar 2022 – Odlukom Vlade Srbije minimalna cena rada sa 183,93 po času, bez poreza i doprinosa, od 1. januara ove godine povećana je na 201,22 dinara.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2022. godine će iznositi:

za mesec sa 160 radnih sati: 32.195,20 dinara.

za mesec sa 168 radnih sati: 33.804,96 dinara.

za mesec sa 176 radnih sati: 35.414,72 dinara.

za mesec sa 184 radna sata: 37.024,48 dinara.

Ili još jednostavnije, to znači da prosečna minimalna neto zarada za 2022. godinu, utvrđena za prosečan mesečni fond od 174 sata rada, iznosi 35.012,28 dinara.

Neoporezivi nivo zarade je 19.300 dinara, a smanjeni su i doprinosi za PIO sa 25,5 na 25 odsto. Produžene su i olakšice za zapošljavanje novih radnika do kraja 2022. Godine, s tim što je uvedena i nova olakšica za novozaposlene, tako da se oslobađaju plaćanja 100% doprinosa za PIO i 70% poreza za zarade veće od 75.600 dinara (bruto iznos) do kraja 2024. godine.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!